Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatás adom:

 

88/2012. (III.29.)

 

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás létrehozásáról

Határidő:        folyamatos

A határozat továbbításra került, a Társulás április 24-én megalakult.

94/2012. (IV.26.)

fenntartói jóváhagyás megadásáról az Egészségügyi Intézmény OEP-pel kötött szerződésének módosításához

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

95/2012. (IV.26.)

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására – 2012. április 30.

A határozat továbbítása megtörtént.

96/2012. (IV.26.)

az Érdi Létesítményüzemeltető Kft. 2011. évi egyszerűsített

éves beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására – 2012. május 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

97/2012. (IV.26.)

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására – 2012. május 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

98/2012. (IV.26.)

az érdi 1156/8 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlásának elfogadásáról szóló 103/2009. (IV. 23.) KGY. határozat visszavonásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat az érintettek részére megküldésre került.

99/2012. (IV.26.)

a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló költségelemzésről

Határidő: határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

100/2012. (IV.26.)

a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló költségelemzésről

Határidő: határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

102/2012. (IV.26.)

az Érdi Sport Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

Határidő: határozat továbbítására – 2012. május 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

103/2012. (IV.26.)

 

az Érd, volt lőtér területre vonatkozó településrendezési tanulmányterv elfogadásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről

Határidő:        a döntés továbbítására – azonnal, illetve folyamatos

A határozat továbbítása megtörtént, a településrendezési szerződés aláírása folyamatban van.

105/2012. (IV.26.)

 

a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap pályázati keretösszegének meghatározásáról

Határidő: a pályázat kiírására: 2012. május 15.

A pályázat kiírása megtörtént.

106/2012. (IV.26.)

 

tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az Érd Városi Sportegyesület részére pályázat benyújtásához

Határidő:        azonnal

A határozat továbbítása a Sportegyesület részére megtörtént.

107/2012. (IV.26.)

 

szándéknyilatkozat az áltanos iskolák és a középiskolák alapító okiratának módosításáról

Határidő: 2012. júniusi Közgyűlés

A határozatot továbbítottuk az intézményeknek, a Kormányhivataltól szakértő kijelölését kértük.

108/2012. (IV.26.)

 

a Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 15.

Továbbítottuk az intézménynek, és a KIR-nek.

109/2012. (IV.26.)

 

az Érdligeti Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadásáról

Határidő:        2012. május 1.

A határozatot továbbítottuk az intézménynek. A pedagógia program közzététele az intézmény honlapján megtörtént.

110/2012. (IV.26.)

 

az Érdi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Határidő: 2012. április 27.

A megállapodás módosításának aláírása megtörtént.

111/2012. (IV.26.)

 

a Fővárosi Csatornázási Művekkel kötött Együttműködési Megállapodás módosításáról

Határidő:        a megállapodás módosítására – 30 nap

A szerződés továbbítása megtörtént a Fővárosi Csatornázási Művek részére.

112/2012. (IV.26.)

 

az „Iskolai tehetséggondozás”  (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Bolyai János Általános Iskola részére

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

A határozat továbbításra került, a nyilatkozat aláíratása folyamatban van.

113/2012. (IV.26.)

 

az „Iskolai tehetséggondozás”  (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról az Érdligeti Általános Iskola részére

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

A határozat továbbításra került, a nyilatkozat aláíratása folyamatban van.

114/2012. (IV.26.)

 

az „Iskolai tehetséggondozás”  (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola részére

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

A határozat továbbításra került, a nyilatkozat aláíratása folyamatban van.

115/2012. (IV.26.)

 

az „Iskolai tehetséggondozás”  (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Vörösmarty Mihály Gimnázium részére

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

A határozat továbbításra került, a nyilatkozat aláíratása folyamatban van.

116/2012. (IV.26.)

 

az „Iskolai tehetséggondozás”  (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Teleki Sámuel Általános Iskola részére

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

A határozat továbbításra került, a nyilatkozat aláíratása folyamatban van.

117/2012. (IV.26.)

 

az „Iskolai tehetséggondozás”  (TÁMOP-3.4.3./11-1) című pályázat benyújtásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról a Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére

Határidő: a pályázat benyújtására: a pályázati kiírásban foglaltak szerint

A határozat továbbításra került, a nyilatkozat aláíratása folyamatban van.

118/2012. (IV.26.)

 

pályázat benyújtásáról a „Minden építőelem fontos, minden apró segítség számít” című pályázati felhívásra

Határidő: pályázat benyújtására – 2012. május 5.

A pályázat benyújtása megtörtént.

119/2012. (IV.26.)

felhatalmazás adásáról a TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048 kódszámú pályázat fenntartási időszakában

Határidő: a döntés továbbítására: 2012. május 5.

A hiánypótlási felhívásnak eleget tettünk

120/2012. (IV.26.)

 

a támogató szolgáltatás vállalt feladatmutató évközi módosításáról

Határidő: a határozat továbbítására – 2012. május 20.

Pályázat benyújtása folyamatban van.

121/2012. (IV.26.)

 

Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadásáról - „Local Agenda 21” - program

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 15.

A program aláírása megtörtént, a pályázatok érdekében történő felhasználása folyamatos.

122/2012. (IV.26.)

 

az Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés módosításáról szóló 92/2012. (III.29.) határozat módosításáról

Határidő: azonnal

A szerződés módosítása megtörtént.

123/2012. (IV.26.)

 

elvi hozzájárulás megadásáról Diósd Nagyközségben létrehozandó okmányirodai kirendeltség alapításához

Határidő: 2012. október 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

124/2012. (IV.26.)

 

együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről a dunavarsányi Isten Szolgálatában Református Misszió Alapítvánnyal a Civil Információs Centrum pályázat benyújtása kapcsán

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 5.

A határozat továbbítása Dunavarsány Önkormányzatához megtörtént.

125/2012. (IV.26.)

 

a Pest Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum ügyrendjének elfogadásáról

Határidő:        határozat továbbítására: azonnal

Az ügyrend aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

126/2012. (IV.26.)

 

az Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. május 5.

A határozat továbbítása megtörtént.

129/2012. (IV.26.)

 

az Idősügyi Tanács 2011. évi tevékenységéről, valamint a 60 év feletti korosztály szükségletfelméréséről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – 2012. május 4.

A határozat továbbítása megtörtént

130/2012. (IV.26.)

 

a Fészek Egyesület 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:        a döntés továbbítására – 2012. május 4.

A határozat továbbítása megtörtént

131/2012. (IV.26.)

 

a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő:        a döntés továbbítására – 2012. május 4.

A határozat továbbítása megtörtént

132/2012. (IV.26.)

 

a Vörösmarty Mihály Gimnázium magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálásáról

Határidő:        munkáltatói intézkedés megtételére – azonnal

A határozatot továbbítottuk. A határozat alapján elkészült Szilasné Mészáros Judit kinevezése.

133/2012. (IV.26.)

 

az Érdi Sport Díj adományozásáról

Határidő: Az elismerés adományozására – a Közgyűlés májusi ülése 

A díj átadására a Közgyűlés május 24-ei ülésén kerül sor.

134/2012. (IV.26.)

 

fellebbezési eljárás megszüntetéséről

A határozat postázása megtörtént.

135/2012. (IV.26.)

 

átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat postázása megtörtént.

136/2012. (IV.26.)

 

átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

A határozat postázása megtörtént

 

Érd, 2012. május 17.

 

T. Mészáros András