Tisztelt Közgyűlés!

 

Az oktatási intézmények - ezen belül az óvodák -  foglalkoztató egységeinek alapterületére vonatkozó előírásokat az „MSZ 24203-1” azonosítójú nemzeti szabvány fogalmazza meg.

A szabványelőírás a csoportszoba alapterületét 3,0 m2/főben, legalább ű,0 m2-ben, de legfeljebb 75,0 m2-ben határozza meg.

Intézményeink közül a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda csoportszobáinak nagysága nem felel meg a szabványban meghatározott alapterületi előírásnak, ugyanis a tagóvodában  jelenleg négy csoportszoba található, melyek 21 m2, 34,2 m2, 30,5 m2, illetve 41,3 m2 nagyságúak.

A szabványnak való megfeleltetés érdekében az alábbi megoldási lehetőség kínálkozik:

A 21 m2-es és a 34,2 m2-es csoportszoba egy szinten található, és mivel a  két helyiséget csak egy gipszkarton fal választja el, azok összenyithatóak. E helyiségek egy csoportszobává alakításával az előírásoknak megfelelő nagyságú helyiséget nyerne a tagóvoda, amivel viszont  a csoportszobák száma háromra csökkenne, és két óvodapedagógus és egy dajka csoport nélkül maradna. Alkalmazotti státuszt azonban nem szükséges emiatt csökkenteni, ugyanis az érintetteket a tagóvodák (Tusculanum Tagóvoda, illetve a székhelyóvoda) is át tudnák venni.

A munkálatokat az ÉKFI dolgozói végeznék el, illetve az apróbb unkákra a szülők  segítségét is igénybe venné az óvoda. 

Amennyiben a Közgyűlés támogatja a két csoportszoba átalakítását, csökken az óvodai csoportok  száma,  amit  szükséges az óvoda alapító okiratában is  átvezetni olyan módon, hogy az alapító okirat 17. pontjában  a  költségvetési szerv csoportjainak a száma 33-ról 32-re, a Meseház Tagóvoda csoportjainak száma  pedig 4-ről 3-ra módosulna.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megismerése után fogadja el a Szivárvány Óvoda módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát !

Érd, 2012. május 3.   

T. Mészáros András

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda, Humán Iroda, intézményvezető

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 108/2012. (IV.26.) KGY. határozattal elfogadott Alapító okiratát 2012. július 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá.

Határidő: a döntés továbbítására – 2012. július 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

Alapító Okirat - letöltés