Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Folyószámlahitel kiváltását célzó hitelügylet megkötéséhez szükséges döntések

2018. okt. 10.

 Javaslat folyószámlahitel kiváltását célzó, adósságmegújító hitelügylet megkötéséhez szükséges döntések meghozatalára

Tovább...

Beszámoló a csatornázási projekt saját részének finanszírozása érdekében kibocsátott kötvényekről

2018. okt. 10.

Beszámoló az "Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése" című projekt saját részének finanszírozása érdekében a 19/2011. (I.27.) KGY. határozat végrehajtásáról

Tovább...

Novemberi ülés időpontjának módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a Közgyűlés novemberi ülésének és a közmeghallgatásnak az elfogadott munkatervtől eltérő időpontban történő meghatározására

Tovább...

Pályázat kiírása autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat kiírására autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában

Tovább...

Szándéknyilatkozat települési szilárd hulladék elszállítására gazdasági társaság alapításáról

2018. okt. 10.

Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a települési szilárd hulladék elszállítását végző  közszolgáltató gazdasági társaság alapításáról

Tovább...

Vegyes fogászati praxis átadásával, átvételével kapcsolatos döntés (dr. Várkonyi Tibor)

2018. okt. 10.

Javaslat vegyes fogászati praxis átadás- átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Tovább...

Hozzájárulás megújítása fogorvosi praxisjog gyakorlásához (dr. Király Éva)

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvos részére az alapellátás biztosítására

Tovább...

Hozzájárulás megújítása fogorvosi praxisjog gyakorlásához (dr. Gillné dr. Tállai Zsuzsanna)

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvos részére az alapellátás biztosítására

Tovább...

Tárnok és Diósd önkormányzatával kötött megállapodás módosítása - jelzőrendszer

2018. okt. 10.

Javaslat Tárnok Nagyközség és Diósd Nagyközség önkormányzatával kötött,- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról szóló-, megállapodás módosítására

Tovább...

Megállapodás megkötése jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására

2018. okt. 10.

Javaslat megállapodás megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtó jelzőberendezések és operátori központ biztosítása tárgyában

Tovább...

Területfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala

2018. okt. 10.

 Javaslat területfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Döntés a MÁK által kibocsátott végzésre (386/2009. (XII.17.) határozat)

2018. okt. 10.

 Javaslat döntéshozatalra a Magyar Államkincstár 386/2009. (XII.17.) határozattal kapcsolatban kibocsátott végzésére

Tovább...

Pályázat kiírása a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetői álláshelyére

2018. okt. 10.

 Javaslat pályázat kiírására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői álláshelyére

Tovább...

Érdi Sport Kft társasági szerződésének módosítása

2018. okt. 10.

 Javaslat az Érdi Sport Kft. társasági szerződésének módosítására

Tovább...

Nyilatkozattétel a közoktatási intézmények működtetésére vonatkozóan

2018. okt. 10.

Javaslat nyilatkozattételre a közoktatási intézmények működtetésére vonatkozóan

Tovább...

Egyes önkormányzati rendeletek módosítsa, hatályon kívül helyezése

2018. okt. 10.

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és hatályon kívül helyezésére

Tovább...

Köztemetők fenntartásáról szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a köztemetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről szóló 31/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Közútkezelői rendelet módosítása

2018. okt. 10.

 Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Oktatási és nevelési intézményben fizetendő tandíjak és térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

 Javaslat az önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 38/2005.(X.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Lakásrendelet módosítása

2018. okt. 10.

 Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003.(XII.02.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...