Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 54. § (3) bekezdés g) pontja alapján a településrészi önkormányzat évente beszámolót készít, amelyet nyilvánosságra hoz, és a Közgyűlés elé terjeszt.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. január 27-én a 41/2011. (I.27.) határozatával döntött településrészi önkormányzatok létrehozásáról. Ennek eredményeképpen 2011. március 7-én jelölő gyűlést tartott a 4. és 7. választókerület. A tagságra 11-en jelentkeztek.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 24-én, 85/2011. (III.24.) határozatával létrehozta a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzatot. A létrehozáskor a Közgyűlés meghatározta a településrészi önkormányzat pontos területi határát és tagjainak számát (8 fő). 2012-ben 1 fő elhalálozott, így azóta az elnökkel együtt 8 fővel működik a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat.

A Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat 2012-ben a testületi ülések előtti hétfői napokon ülésezett, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnáziumban. Rendszeresen részt vett az üléseken az Érdi Rendőrkapitányság részéről a körzeti megbízott és a polgárőrség képviselője, elősegítve a közös munkát.

A településrész lakossága az üléseken a csatornázási projekt előkészítési, szervezési feladatairól, aktuális állásáról rendszeres tájékoztatást kapott.

A településrészi önkormányzati üléseken a tagoknak leginkább a közlekedéssel, a szemétszállítással, a közterület tisztán tartásával, az utak és járdák állapotával, a közbiztonsággal és a közvilágítással kapcsolatban voltak felvetései. A beadott pályázatokról folyamatos tájékoztatást kaptak a lakosok.

A településrészi önkormányzat ülése lehetőséget ad a várost, a településrészt érintő problémák megvitatására, a városrészt érintő információk összegyűjtésére, az itt élő emberek tájékoztatására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására.

Érd, 2013. február 06.

 

 

 Donkó Ignác

 

elnök

 

Előkészítette:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

   

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tusculanum – Postástelep Településrészi Önkormányzat 2012. évi beszámolóját elfogadja.

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.