Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 141/2010. (V.20.) KGY. határozata alapján pályázatot nyújtott be a „KAB-KEF-10-KZ Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) megalakulása, valamint működésük fejlesztése, és a drogprobléma kezelését és a problémás droghasználókat ellátó előmozdítása” című pályázati konstrukcióra „Stratégiai együttműködés kialakítása a kezelés ellátás területén” címen, vállalva 120 000 Ft önrészt.  

A benyújtott pályázattal 7ű 000 Ft-ot nyert, a Támogatási szerződés 2010. november 14-én került aláírásra. A projekt megvalósításának időtartama: 2010.09.01.- 2011.08.31.

A záró elszámolás alapján a támogatási összegből 62.500 Ft nem került felhasználásra, míg az önrész esetében 15.000 Ft. Mivel az önrész arányában szükséges lemondani illetve visszautalni a támogatási összeget, így ez összesen 93 750 Ft.

A támogatással történő elszámolás lezárásához – amennyiben a Kedvezményezett nem használta fel a megítélt támogatás teljes összegét – a fel nem használt támogatásról le kell mondani.

                                                                                                                                      Ft-ban

Támogatási szerződés szerinti összeg

Felhasznált összeg

Arányosított vissza- fizetendő összeg

Saját forrás

Megítélt támogatás

Összesen

Saját forrás

Megítélt támogatás

Összesen

120 000

750 000

870 000

95 000

687 500

782 500

93 7ű 

Erről az összegről – a vonatkozó szabályozás szerint – a Kedvezményezettnek nyilatkozatban le kell mondania.

Fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Érd, 2013. január 30.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

Kötelezettségvállalás:

-

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda, Pályázati Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-ben benyújtott és nyertes KAB-KEF-10-KZ-0004 azonosítószámú pályázat pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 93.750 Ft összegű támogatásról lemond és azt visszautalja.

Felhatalmazza a Polgármestert a lemondó nyilatkozat – formanyomtatványon történő – megtételére, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a város költségvetésének fentiek szerinti módosításáról.

Határidő: 2013. február 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.