Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 20-án 228/2007. (IX. 20.) határozatával nyilvánította ki a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe (továbbiakban: MÖSZ) történő belépési szándékát.

A szövetség Érd városát tagjai sorába felvette, azóta fizetjük tagdíjunkat, ami évenként 10,-Ft/lakos.

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének célja elsősorban az önkormányzati érdekek megjelenítése és védelme a kormányzati döntéshozatali eljárás során. A MÖSZ másik komoly célkitűzése az önkormányzatokat érintő tárgykörökben konferenciák rendezése, felkészítő tréningek és szemináriumok tartása, míg harmadik feladata az önkormányzatok nemzetközi képviselete.

Tekintettel Érd Megyei Jogú Város költségvetésének szűkösségére, valamint a kötelező feladatok maradéktalan teljesítésének és azoknak az önként vállalt feladatok elé helyezésének kötelezettségére javaslom, hogy 2013. február 28-ával mondjuk fel tagságunkat a Magyar Önkormányzatok Szövetségében.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy önkormányzatunk szakmai érdekképviselete a MÖSZ-ből történő kilépéssel nem fog megszűnni, ugyanis az a Megyei Jogú Városok Szövetségében fennálló tagságunk által továbbra is biztosított marad.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg az előterjesztést, támogassa a kilépési szándékot!

Érd, 2013. január 31.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Polgármesteri Kabinet

Kötelezettségvállalás:

2013. évre 107,323 Ft

A döntés végrehajtásáért felelős:

-

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépési szándékát 2013. február 28-i fordulónappal.

A 2013. évre vonatkozó arányos tagdíj mértéke 107.323 Ft.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tárgyévre vonatkozó tagdíj 2013. évi költségvetésben történő betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.