Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői pályázat

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat kiírására a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására

Tovább...

Civil szervezetek támogatására biztosított főösszeg felosztása

2018. okt. 10.

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Tovább...

Pályázat benyújtása - Tusculanum Tagóvoda fejlesztése

2018. okt. 10.

Javaslat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendelettel összefüggésben pályázat benyújtására

Tovább...

Gépjármű továbbadományozásához hozzájárulás

2018. okt. 10.

Javaslat gépjármű továbbadományozásához való hozzájárulás megadására

Tovább...

II. világháborús emlékmű pályázat értékelése, javaslat szerződés megkötésére

2018. okt. 10.

A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű meghívásos pályázatának értékelése, javaslat a győztes pályázóval az engedélyezési terv elkészítésére vonatkozó megbízási szerződés megkötésére

Tovább...

A 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz-ú közterületek elnevezése - Sas utca

2018. okt. 10.

Javaslat a 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz-ú közterületek – Sas utca – elnevezésére

Tovább...

Településfejlesztéssel és -rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

Tovább...

Városfejlesztési Kft javadalmazási szabályzata

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására

Tovább...

Városfejlesztési Kft 2013. évi üzleti tervének módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására

Tovább...

Érdi Városi TV 2013. évi üzleti tervének módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására

Tovább...

2013. évi Közbeszerzési Terv jóváhagyása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására

Tovább...

Sportról szóló rendelet módosítása - 12/2007. (III.6.)

2018. okt. 10.

Javaslat a sportról és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 12/2007. (III.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Személyes gondoskodásról és közétkeztetésről szóló rendelet módosítása - 83/2011. (XII.22.)

2018. okt. 10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekre vonatkozó rendelet módosítása - 64/2011. (VIII.1.)

2018. okt. 10.

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Hulladékgazdálkodási szerződés megkötése, vonatkozó rendelet módosítása

2018. okt. 10.

- Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére

- Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...