Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A fenti jogszabályi előírás alapján elkészült Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve, melyet az 53/2012. (II.23.) közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2.1 pontja alapján jóváhagyásra előterjesztek.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, 2013. évi közbeszerzési tervet határozatával jóváhagyni szíveskedjen!

Érd, 2013. március 6.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

2013 évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét.

A 2013. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Közbeszerzési Terv - letöltés