Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatás adom:

16/2013. (I.31.)

új háziorvosi körzet létrehozásáról, előszerződés megkötéséről

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Az előszerződés megkötése folyamatban van.

18/2013. (I.31.)

az Érd, Arany János u. 7. szám alatti 15642/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott albetét értékesítéséről

Határidő: a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szerződés aláírása megtörtént

41/2013. (II.14.)

 

a székely zászló kitűzéséről

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A székely zászló felvonása a 2013. március 15-ei ünnepség keretében megtörtént.

44/2013. (II.14.)

Érd Városáért Kitüntetés adományozásáról

Határidő: a díj átadására – 2013. március 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A 2013. március 15-ei ünnepségen a díj átadása megtörtént

45/2013. (II.14.)

Érd Város Életmű Díj adományozásáról

Határidő: a díj átadására – 2013. március 15.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A 2013. március 15-ei ünnepségen a díj átadása megtörtént

49/2013. (II.28.)

a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Az Alapító Okirat továbbításra került a Magyar Államkincstár részére.

ű/2013. (II.28.)

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A módosított szabályzat a város honlapján közzétételre került.

 

52/2013. (II.28.)

az Érd Kossuth u. 42-2. szám (hrsz: 15737/2) alatti ingatlan vagyonkezelői jogának visszavonásáról, illetve orvosi rendelő kialakításáról

Határidő: - a vagyonkezelői jog megszüntetésére vonatkozó megállapodás aláírására - 30 nap

- az orvosi rendelő kialakítására - 2013. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozat továbbítása az Érdi Városfejlesztő Kft. részére megtörtént.

54/2013. (II.28.)

az Érd, volt katonai lőtér területére vonatkozó településrendezési tervek módosításához kapcsolódó Környezeti Vizsgálat lefolytatásáról, és a Környezeti Értékelés javasolt tematikájáról

Határidő: a közzétételre 2013. március 6., a kormányrendelet szerinti eljárás megindítására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A közzététel megtörtént, az eljárás megindítása folyamatban.

55/2013. (II.28.)

egészségkártya vásárlásáról

Határidő: a szerződések megkötésére: 2013. március 31. napja.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szerződés aláírása folyamatban van

56/2013. (II.28.)

szolgáltatási szerződés megkötéséről a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő közvetítő szolgáltatásra

Határidő: a szerződés megkötésére30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szolgáltatási szerződés megkötése folyamatban van.

57/2013. (II.28.)

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, Visegrádi Alap Kispályázatok (Small Grants) c. pályázathoz való csatlakozásról

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozatot továbbítása a testvérváros részére megtörtént.

64/2013. (II.28.)

a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról

Határidő: határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A Szippant-Hat Konzorcium részére a határozatot továbbítottuk.

66/2013. (II.28.)

a volt lőtér területe szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan a lakosság számára nyitva álló észrevételezési, véleményezési határidő meghosszabbításáról

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A véleményezési határidő meghosszabbítása közzétételre került.

67/2013. (II.28.)

az Érdi Sport Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határozat továbbítása megtörtént.

68/2013. (II.28.)

átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Határozat továbbítása megtörtént

69/2013. (II.28.)

átmeneti segély megállapítása iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Határozat továbbítása megtörtént

71/2013. (III.14.)

vagyonkezelési szerződés megkötéséről - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal - szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szerződés megkötése 2013. március 21-én megtörtént.

72/2013. (III.14.)

 

a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás módosításáról

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A konzorciumi megállapodás és a támogatási szerződés módosításának előkészítése folyamatban van.

Érd, 2013. március 21.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda