Tisztelt Közgyűlés!

A város nyugati határában a Fácánköz utca folytatásában lévő utca a különböző várostérképeken, turistatérképeken „Sas utca” néven van feltüntetve, azonban a több közterületdarabból álló utca ingatlanjainak tulajdoni lapjain nem szerepel semmilyen elnevezés. Annak érdekében, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön az amúgy közhasználatban lévő elnevezés, szükséges az érintett ingatlanok hivatalos elnevezése az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 12/2000. (III.21.) önkormányzati rendelet szabályainak megfelelően.

A rendelet 5. §-a szerint az utcanév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

A rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság látja el az utcaelnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat.

A Közgyűlés döntéséről a polgármester értesíti a városi közszolgáltatási szervezeteket, az ingatlan-nyilvántartást végző szervezetet, valamint gondoskodik az új és megszűnt utcanevekről szóló határozat helyben szokásos módon való közzétételéről. A polgármester gondoskodik továbbá a változás utcanévjegyzékbe történő felvételéről is.

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztés áttekintése után döntsenek az érintett közterület elnevezéséről!

Érd, 2013. március 11.

 

 Szabó Béla

 

elnök

Előkészítette:

Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás:

-

A döntés végrehajtásáért felelős:

Főépítészi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Főépítészi Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az utcanévről és a házszámtábláról, a házszámozás szabályairól szóló 12/2000. (III. 21.) számú önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva az alábbi közterület-elnevezésről dönt:

Sas utca: 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének kezdeményezéséről.

Határidő:        a döntés továbbítására – azonnal         

Felelős:          T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

Közterületek elnevezése térképmelléklet - letöltés