Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetési rendeletét a Közgyűlés 2013. március 14-én fogadta el. A költségvetési rendelethez kapcsolódóan az előterjesztő által befogadott módosító indítvány alapján a Szepes Gyula Művelődési Központ költségvetéséből 5.000 eFt összeg került átvezetésre az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. részére rendelkezésre bocsátott források közé az Érdi Napok rendezvényének megszervezése és lebonyolítása céljából.

Információink szerint a társaság a rendezvény szervezését és lebonyolítását pályázati forrás igénybevételével kívánja megvalósítani, az 5.000 eFt összegű forrás a pályázathoz kapcsolódó önrész összege.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsáthassa az említett forrást, szükséges az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. 2013. február 14-én elfogadott üzleti tervének módosítása, valamint az Önkormányzat és a társaság között szerződés megkötése. A szerződés megkötésének feltétele, hogy az önkormányzat a pályázati feltételeket és dokumentációt teljes körűen megismerje.

A társaság által elkészített üzleti terv módosítása az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és határozati javaslatokat fogadja el!

Érd, 2013. március 21.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Érdi Városi Televízió Kft., Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos, Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint a Társaság részére 2013. évre biztosított önkormányzati forrás összege 33.000 e Ft. A város 2013. évi költségvetésében a 33 000 e Ft összeg az 5. számú melléklet 1.3.2. során rendelkezésre áll.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázati forrás önrészének rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés aláírására, amelynek feltétele, hogy a Közgyűlés a pályázati projekttel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkapja, és a pályázati dokumentációt megismerje.

Határidő: továbbításra – 2013. április 5.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Üzleti terv módosítás - szöveges - letöltés

Üzleti terv módosítás - táblázat - letöltés