Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

SÜRGőS ET: Tompa M. u. 1. alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása

Javaslat az Érd, Tompa u. 1. szám alatti (hrsz: 15265) ingatlan vagyonkezelésbe adásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Tovább...

SÜRGőS ET: Maximális csoporttszám és csoportlétszám meghatározása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Tovább...

SÜRGőS ET: Folyószámlahitel szerződés módosírása

Javaslat az adósságkonszolidáció előkészítéséhez szükséges folyószámlahitel szerződés módosítására

Tovább...

Beszámoló a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról

Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásáról

Tovább...

Átfogó értékelés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokról - 2012.

Átfogó értékelés a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tovább...

Fogorvosi praxis átadás-átvétele

Javaslat vegyes fogászati praxis átadás-átvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Tovább...

Szociális Gondozó Közpot alapító okirat módosítása

Javaslat a Szociális Gondozó Központ Alapító Okiratának módosítására

Tovább...

Stratégiai zajtérkép elkészítésére létrehozott társulás megszüntetése

Javaslat stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv elkészítésére létrehozott önkormányzati társulás megszüntetésére

Tovább...

Vagyongazdálkodási terv elfogadása

Javaslat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadására

Tovább...

Hulladékkezelési Társulás megállapodásának módosítása

    Javaslat Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására

Tovább...

Gyepmesteri telep üzemeltetésére forrás biztosítása - áthőzódó kötelezettségvállalás

Javaslat „az önkormányzat tulajdonában álló gyepmesteri telep és eb-menhely üzemeltetése, és az ezzel kapcsolatos feladatok hatályos jogszabályok szerinti, maradéktalan ellátása” tárgyú szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Tovább...

Városfejlesztési Kft 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Tovább...

Érdi Sport Kft 2012. évi egyszerűsített beszámolója

Javaslat az Érdi Sport Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Tovább...

Érd Városi TV kft 2012. évi egyszerűsített éves beszámolója

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Tovább...

Beszámoló az ÁSZ jelentés alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról

Beszámoló Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készített Állami Számvevőszéki jelentéssel összefüggésben készített intézkedési terv végrehajtásáról

Tovább...

Taulmányi Ösztöndíj pályázathoz forrás biztosítása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Tanulmányi Ösztöndíj pályázat 2013/14. tanév első félévi forrásának biztosítására

Tovább...

II. világháborús emlékmű engedélyezési terveinek elkészítése

Javaslat a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző hősi emlékmű engedélyezési terveinek elkészítésére

A Közgyűlés az előterjesztés tárgyalását elnapolta!

Tovább...

Közterületből történő kivonás - Avar utca

Javaslat a 8934 hrsz-ú közterületből 155m2 nagyságú terület kivonására (Avar utca)

Tovább...

Gesztelyi ház működtetésével kapcsolatos döntések

Javaslat a Gesztelyi ház működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Tagi kölcsön biztosítása az ÉTH Kft részére

Javaslat tagi kölcsön biztosítására az Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére

Tovább...