Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

SÜRGőS ET: Tulajdonosi hozzájárulás telephely bejegyzéséhez - Kossuth L. u. 42.

Javaslat az Érd, Kossuth Lajos utca 42-2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan orvosi rendelő telephelyként való bejegyzésének engedélyezésére

Tovább...

SÜRGőS ET: Kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendeletek módosítása

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő önkormányzati rendeletek módosítására

Tovább...

SÜRGőS ET: ÉTV Kft. társasági szerződés módosításának jóváhagyása

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. társasági szerződése módosításának jóváhagyására 

Tovább...

Földrajzi Múzeum vezetői pályázatának elbírálása

Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Tovább...

Rezsicsökkentés tájékoztató - folyékony hulladék

Tájékozató a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről  

Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

Tovább...

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos döntéshozatal

Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátással kapcsolatos döntés meghozatalára 

Tovább...

Megállapodás megújítás a Szülők Fóruma Egyesülettel

Javaslat megállapodás megújítására a Szülők Fóruma Egyesülettel

Tovább...

Csatlakozás a Magyar Limes Szövetséghez

Javaslat a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozásra

Tovább...

Pályázat előkészítése - Múzeum 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet

Javaslat pályázat benyújtásának előkészítésére a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendeletben foglalt pályázati kiírásra

Tovább...

Pályázat benyújtásának előkészítése - KEOP-1.1.1/C/13

Javaslat pályázat benyújtásának előkészítésére a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázati kiírásra

Tovább...

Pályázat benyújtásának előkészítése - ÁROP-1.A.6-2013

Javaslat pályázat benyújtásának előkészítésére a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázati kiírásra

Tovább...

Nyári Napközis Tábor megrendezése

Javaslat a Nyári Napközis Tábor 2013. évi megrendezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Tanulmányi Ösztöndíjpályázat kiírása

Javaslat a Tanulmányi Ösztöndíjpályázat kiírására

Tovább...

Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014. évi fordulójához

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához

Tovább...

Kutyavári Tagóvoda beruházási célokmány - 104/2013. (IV.25.) határozat - módosítása

Javaslat a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány jóváhagyására vonatkozó 104/2013. (IV.25.) határozat módosítására

Tovább...

VOLÁNBUSZ közszolgáltatási szerződés módosítása

Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

Tovább...

Víziközmű eszközök bérleti szerződésének módosítása

Javaslat a víziközmű eszközök bérleti szerződésének módosítására

Tovább...

Települési tanulmányterv és településrendezési szerződés - Breier és Társa Kft

Javaslat a városközponti területre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére a Breier és Társa Kft.-vel

Tovább...

Óvodai státuszhelyekkel kapcsolatos döntések

Javaslat óvodai státuszhelyekkel kapcsolatos döntések meghozatalára 

Tovább...