Tisztelt Közgyűlés!

Kézzelfogható közelségbe került Magyarország számára, hogy a Római Birodalom egykori tartományának, Pannoniának a Duna mentén húzódó határa, a limes, vagy másik nevén a ripa Pannonica is az UNESCO világörökség része lehessen.

A nevezést előkészítő, 2003-ban kezdett hazai régészeti szakmai munka megindulása után 2008 nyarán a Közép-Európa program keretében elfogadásra került a Danube Limes – UNESCO World Heritage projekt, amelynek fő célkitűzése a magyarországi és szlovákiai Limes helyszínek várományosi, majd világörökségi nevezésének előkészítése, és elkészítése az UNESCO Világörökségi Bizottság számára.

A Duna menti erődítményekből, légiós táborokból, őrtornyokból, hadi utakból álló limes rendszer elemeiből Érd város területére a Camponát és Matricát összekötő limes-út, és valószínűleg egy őrtorony esik. A nevezési dokumentáció készítésének kezdeti szakaszában az említett út, és így Érd városa kimaradt a nevezésből, mert az út korára vonatkozó adatokat a világörökségi nevezés szempontjából bizonytalannak ítélte a program vezetősége.

A program régészti kutatását végző Pécsi Tudományegyetem Régészt Tanszékének közreműködésével 2012. júniusban lehetővé vált Érd területén a százhalombattai településhatár közelében egy útátvágásos feltárás, melynek során sikerült azonosítani a császárkori római utakra jellemző szerkezetet. Az eredményes kutatást követően a világörökségi felterjesztésért felelős szervezettől – Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – kapott tájékoztatás szerint az érdi helyszín bekerült a világörökségi várományos magyarországi települések körébe.

Az idei év elején a római limes magyarországi szakaszának világörökségi nevezési dokumentációja véglegesítésre került, a mintegy 123 lelőhelyet tartalmazó, 65 települést – köztük Érdet is! – érintő helyszín világörökségi felterjesztése 2014-ben, míg a cím megítélése ~2016-ban várható.  

A 2010. áprilisban alakult Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület a jelöléssel, helyszínekkel kapcsolatban lévő önkormányzatokat, szervezeteket, magánszemélyeket, vállalkozásokat várja a tagjai sorába a következő célokkal:

- Kulturális útvonal kiépítése és működtetése
- A világörökségi helyszín folyamatosságának biztosítása
- Segítségnyújtás a világörökségi pályázat elkészítésében
- Ismeretterjesztés
- Közös pályázatok és fejlesztési tervek kidolgozása

A teljes hazai Duna szakaszon elérhető UNESCO világörökségi cím – a nemzetközi példák alapján – gyakorlatilag azonnal számottevő turizmust generál. Az Egyesület célja elsősorban az, hogy az érintettek összefogásával, partnerségével már most tudatos felkészülés legyen erre az időszakra, és a cím elnyeréséből származó „haszon” kiaknázására, ugyanis a limes útvonalra további fejlesztések, és már meglévő turisztikai potenciál is kapcsolható pl. kerékpárút, dunai közlekedés fejlesztése, más korszakokból való látványosságok bemutatása. Az Egyesület a partnerség kihasználásával várhatóan eredményesebben tud pályázni fejlesztési forrásokra a következő uniós ciklusban, mely végső soron pl. munkahelyteremtést, gazdasági fellendülést eredményez az érintett településeken. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkára 2013. januárban a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesületet jelölte az EU Duna Makro Regionális Stratégia 3. prioritási terület 8. számú kulturális-turisztikai projektje, a „Duna Limes – UNESCO Világörökség; A római Limes közép-európai részének jelölése a nemzetközi UNESCO Világörökség; Római birodalom határai; Programban” a projektgazdai teendők ellátására.

A világörökségi érintettség és a fenti indokok alapján javasolom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kérje felvételét a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesületbe. Az előterjesztéshez csatoljuk az Egyesület alakuló ülésének jegyzőkönyvét, és alapszabályát. A csatlakozással az Önkormányzat vállalja a jelenleg 50.000 Ft éves tagdíj megfizetését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés, és mellékleteinek áttanulmányozása után döntsön a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez való csatlakozás ügyében!

Érd, 2013. június 10.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás:

2013-ban az 50.000 Ft/év időarányos része

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

Főépítészi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Főépítészi Csoport

Melléklet Alapszabály - letöltés

Melléklet - letöltés

HATÁROZATI JAVASLAT   

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja az Önkormányzat csatlakozási szándékát a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülethez, felhatalmazza a Polgármestert a tagfelvételi kérelem aláírására, és benyújtására.

A Közgyűlés a tagsággal járó tagdíj – jelenleg 50.000,- Ft/év – fedezetét a város mindenkori költségvetésében biztosítja.

Határidő: a döntés, tagfelvételi kérelem továbbítására – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.