Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Országgyűlés 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló a T/11205 számú törvényjavaslatot.

Az elfogadott törvényjavaslat alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatás tekintetében a törvény 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át.

A közszolgáltatónak a szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg, valamint a fenti 10%-os díjcsökkentés teljesüléséről részletes írásbeli tájékoztatást kell nyújtania a természetes személy ingatlantulajdonosok, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére.

A fentieken túlmenően a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére feljogosított közszolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak az e törvényben foglalt előírások teljesülését, mely igazolást első alkalommal 2013. szeptember 15-ig köteles teljesíteni.

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat a szolgáltatók számára írja elő a 10 %-os díjcsökkentés alkalmazásának kötelezettségét, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendeletünket nem kell módosítanunk.

Kérem a Közgyűlést a tájékoztatás tudomásul vételére.

Érd, 2013. június 26.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Önkormányzati Szervezési és Törvényességi Iroda