Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd és Térsége Regionális Viziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 27-ei taggyűlésén két olyan napirendi pontot is tárgyalt, amely a társasági szerződés módosítását eredményezi.

Az egyik ilyen napirendi pontot az alábbi körülmények indokolják. 2011. december 22. napján Tök Község Önkormányzata üzletrészének megszerzésével saját üzletrészt szerzett. Az ÉTV Kft. saját üzletrészének a Társaság tagjai között történő szétosztásával a Veolia Víz Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzletrésze a 2006-ban aláírt Együttműködési Megállapodás 3.1.2. pont 5. bekezdésében foglalt 20,8, illetve 5,2%-os mérték fölé nőtt.

A többlet üzletrészeket a Veolia Víz Zrt. és az FCSM Zrt. az Együttműködési Megállapodást aláírt hét önkormányzat részére térítésmentesen átruházza.

Ebből a változásból kifolyólag Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat törzsbetétének mértéke 158.070.000,- Ft-ról 159.020.000 Ft-ra emelkedik, amelyhez 47,1%-os szavazati arány és 16,16172 %-os osztalék arány tartozik.

A másik társasági szerződés-módosítást eredményező körülmény, hogy az ÉTV Kft. könyvvizsgálójának mandátuma a 23/2010. (05.07.) számú taggyűlési határozat értelmében 2013. május 31-én lejárt. Az ügyvezetés javasolta, hogy a Taggyűlés 3 év időtartamra, változatlan díjazás mellett válassza újra a jelenlegi könyvvizsgálót.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fenti módosításokat szíveskedjenek jóváhagyni.

Érd, 2013. június 26.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vezető Jogtanácsos   

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

A döntés továbbításáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az Érd és Térsége Regionális Viziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Kft. Társasági szerződésének az alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja:

1.)               A Társasági Szerződés IV.2. pontja az alábbiakra módosul:

„IV.2.  A tagok törzsbetéteinek nagysága:

1.

Érd Város Önkormányzata

159.020.000 Ft 

azaz százötvenkilencmillió-húszezer forint.

2.

Sóskút Község Önkormányzata

8.560.000 Ft 

azaz nyolcmillió-ötszázhatvanezer forint.

3.

Pusztazámor Község Önkormányzata

2.960.000 Ft 

azaz kettőmillió-kilencszázhatvanezer forint.

4.

Tárnok Község Önkormányzata

23.750.000 Ft 

azaz huszonhárommillió-hétszázötvenezer forint.

5.

Diósd Község Önkormányzata

14.900.000 Ft 

azaz tizennégymillió-kilencszázezer forint.

6.

Törökbálint Város Önkormányzata

36.050.000 Ft 

azaz harminchatmillió-ötvenezer  forint.

7.

Herceghalom Község Önkormányzata

4.570.000 Ft 

azaz négymillió-ötszázhetvenezer forint.

8.

Veolia Víz Zrt.

70.220.000 Ft 

azaz hetvenegymillió-kettőszázhúszezer forint.

9.

Fővárosi Csatornázási

Művek Zrt.

17.560.000 Ft 

azaz tizenhétmillió-ötszázhatvanezer forint.

 

 

337.590.000 Ft

 

2.)        A Társasági Szerződés IV.3. pontja  az alábbiakra módosul:

„IV.3.  A tagok törzsbetéteinek aránya, az általuk képviselt szavazati jog mértéke:

1. 

Érd 

47,1 % 

15.902 

szavazat     

2. 

Sóskút 

2,53 % 

856 

szavazat 

3. 

Pusztazámor 

0,87 % 

296 

szavazat 

4. 

Tárnok 

7,04 % 

2.375 

szavazat 

5. 

Diósd 

4,41 % 

1.490 

szavazat 

6. 

Törökbálint 

10,7 % 

3.605 

szavazat 

7. 

Herceghalom 

1,35 % 

457 

szavazat 

8. 

Veolia Víz Zrt. 

20,8 % 

7.022 

szavazat 

9. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

5,2 % 

1.756 

szavazat 

 

Összesen: 

100 % 

33.759 

szavazat” 

3.)        A Társasági Szerződés VI. pontja  az alábbiakra módosul:

„VI.

A nyereség felosztása

A társaság nyereségét a tagok az alábbiak szerint osztják fel:

1. 

Érd 

16,16172 % 

2. 

Sóskút 

0,83527 % 

3. 

Pusztazámor 

0,287967 % 

4. 

Tárnok 

2,310126 % 

5. 

Diósd 

1,452396 % 

5. 

Törökbálint 

3,ű6507 % 

7. 

Herceghalom 

0,446016 % 

8. 

Veolia Víz Zrt. 

64,4229 % 

9. 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

10,5771 % 

 

Összesen: 

100 %” 

4.)        A Társasági Szerződés XV. pontja  az alábbiakra módosul:

„XV.

A könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:  NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 1025 Budapest, Vihorlát utca 14.

Adószáma: 10649936-2-41

Cg. száma: 01-09-681731

Kamarai száma: 000684

A társaság könyvvizsgálója: Czibulkáné dr. Németh Emília

(an: Sztankovits Emília)

lak.: 1025 Budapest, Vihortlát u. 14.

eng. sz.: 000770

A könyvvizsgáló megbízatása 2013.06.01-től 2016.05.31-ig tart.

A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.”

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.