Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. szeptember 1. napjától határozott időtartamra ellátási szerződést kötött a Szülők Fóruma Egyesülettel két sajátos nevelési igényű gyermekek napközben történő ellátására.

A Szülők Fóruma Egyesület egy százhalombattai szakosított családi napközit működtet, amely nemcsak a gyermekek napközbeni ellátását, hanem a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek komplex fejlesztését is biztosítja a különböző magyar fejlesztő módszereket együttesen alkalmazva a gyermekek ellátásában. Az elmúlt majd két éves fejlesztés mind a gyermekek mozgásában, mind mentális funkcióban, mind szociális érettségükben eredményt hozott.

Pest Megye Önkormányzata 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői véleménye szerint mind a két kislány sajátos nevelési igényű. A Bizottság 2012. február 22-én kelt záradékában foglaltak alapján indokoltnak találja, hogy a gyermekek a fejlesztő felkészítés mellett a fejlesztő családi napközit továbbra is látogassák.

A Szülők Fóruma Egyesület elnökének tájékoztatása alapján a fejlesztésnek köszönhetően reális esély mutatkozik arra, hogy a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek a középsúlyos kategóriába átkerülhessenek, ami az életesély-lehetőségek kibővülését biztosítaná számukra.

A fentiek teljesülése érdekében javaslom a 2013. augusztus 31-én megszűnő ellátási szerződés megújítását a 2013/2014-as tanév tekintetében is, gyermekenként 25.000,- Ft /hó szolgáltatási díj ellenében. A teljes tanévre szükséges szolgáltatási díj összege ennek megfelelően 600.000.-Ft, melyből az idei évre jutó 200.000.-Ft a 2013. évi költségvetésben biztosított, a fennmaradó 400.000.-Ft összeget pedig a 2014. évi költségvetésben szükséges biztosítani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

Érd 2013. június 12.

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetésben biztosítva

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megállapodást kössön a Szülők Fóruma Egyesülettel (székhely: Százhalombatta Kodály Zoltán Sétány 22-24.) két fő sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermek ellátására.

A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat gyermekenként 25.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának idei évre jutó összege 200.000.-Ft, mely a 2013. évi költségvetésben biztosított.

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fennmaradó 400.000.-Ft szolgáltatási díj forrásának biztosításáról a 2014. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

Határidő: a szerződés aláírására – 2013. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.