Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja, és az egészségügyről szóló 1997. CLIV törvény 152. §-a, alapján az önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi alapellátásról, ezen belül pedig az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról történő gondoskodás.

Érd Város Képviselő-testülete 302/2004. (XII.16.) számú határozata alapján 2005. február 1-jétől a központi orvosi ügyeleti tevékenységet Érd, valamint Diósd, Tárnok, Pusztazámor és Sóskút települések vonatkozásában, az International Ambulance Service Kft. Látja el.

Az ügyeleti ellátást végző társaság beszámolási kötelezettségének eleget téve benyújtotta a 2012. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Közgyűlést a beszámoló elfogadására!

Érd, 2013. június 6.

 

dr. Veres Judit

 

elnök

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a központi ügyeletet ellátó International Ambulance Service Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Beszámoló - letöltés