Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel szerződést kötött Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére. A 2012. december 28-án létrejött Közszolgáltatási Szerződés 6. pontja értelmében az Önkormányzat és a Szolgáltató legkésőbb 2013. június 30-ig megállapodást kötnek a 2014 éves ellentételezési összegről, a Felek közötti elszámolás módszeréről, az Önkormányzat által a fizetési kötelezettségre nyújtott biztosítékról, illetve a díjszabás esetleges változásáról.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2013. május 31-én küldte meg a többletigényre vonatkozó számítását, valamint szerződésmódosítási javaslatát, melyet mellékletként csatolunk.

Tekintettel arra, hogy az ellentételezés költségkalkulációja, valamint a szerződésmódosítás tervezete jelen állapotában az Önkormányzat részére nem elfogadható, annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhassunk, tárgyalásra, egyeztetésre van szükség a szolgáltatóval.

A fentiek érdekében javasolom, hogy a tárgyalásokat haladéktalanul kezdjük meg és kezdeményezzük a Közszolgáltatási Szerződés 6. pontjában a megállapodás megkötésére meghatározott 2013. június 30-ai határidő 2013. október 31-ére történő módosítását.

Kérem a Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2013. június 5.

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

 

A döntés végrehajtásáért felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Közgazdasági Iroda, Jogi és Pályázati Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között - Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére - létrejött Közszolgáltatási Szerződés 6. pontjában foglalt megállapodás megkötéséhez szükséges egyeztetés megkezdésére, lefolytatására és a megállapodás aláírására.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés 6. pontjában a megállapodás megkötésére meghatározott 2013. június 30-i határidő 2013. október 31-ére történő módosításának kezdeményezésére és az ehhez szükséges szerződés módosítás aláírására.

Határidő: a szerződés módosítás aláírására – 2013. július 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges