Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása azért szükséges, mert az Érd, Velencei út 39-41. szám alatti uszoda, sport- és rendezvénycsarnok működtetéséhez a sportlétesítmény uszodarészének 2013. december havi beindulásával számolva 2013. év hátralévő hónapjaira összesen 65.737.000,- Ft finanszírozása szükséges.

A kiadás fedezete a 2013. évi Önkormányzati költségvetés általános tartaléka terhére biztosítható.

A társaság által elkészített, fentiek szerint módosított üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és határozati javaslatot fogadja el!

Érd, 2013. szeptember 18.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., Közgazdasági iroda

Kötelezettségvállalás:

2013. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint az Önkormányzat által a Társaság részére biztosított forrás 2013. évre 257.509 e Ft.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a város 2013. évi költségvetésében a Társaság részére nyújtandó önkormányzati forrás összegét 65.737 e Ft-tal növelje meg. 

Határidő: továbbításra – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges,

Üzleti terv módosítás - letöltés