Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

SÜRGőS: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város területére vonatkozó településrendezési eszközök – Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat – felülvizsgálatára, módosítására

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város területére vonatkozó településrendezési eszközök

– Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat – felülvizsgálatára, módosítására

Tovább...

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. egyes Alapítói döntéseinek meghozatalára

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. egyes Alapítói döntéseinek meghozatalára

Tovább...

Javaslat az Érdi Sport Kft. egyes alapítói döntéseinek meghozatalára

Javaslat az Érdi Sport Kft. egyes alapítói döntéseinek meghozataláraTovább...

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Javaslat a 23299 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a temető területének bővítése céljából

Javaslat a 23299 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

a temető területének bővítése céljából

Tovább...

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására érdi egészségügyi intézmény működését támogató alapítvány részére székhely használatához

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására érdi egészségügyi intézmény működését támogató alapítvány részére székhely használatához

Tovább...

Javaslat az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására

Javaslat az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására

Tovább...

Javaslat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2013. (I.31.) határozat visszavonására

Javaslat az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP-2012-5.5.0/A. kódszámú kiírással összefüggésben történő pályázat benyújtásáról szóló 33/2013. (I.31.) határozat visszavonására

Tovább...

Javaslat új döntés meghozatalára az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó terület vonatkozásában

Javaslat új döntés meghozatalára az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó terület vonatkozásában

 

Tovább...

Javaslat döntés meghozatalára az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott

Javaslat döntés meghozatalára az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában

Tovább...