Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A T. Közgyűlés a 69/2014. (III.20.) számú határozatával döntött arról, hogy az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából mintegy 1280 m2 nagyságú területet ad át a Magyar Állam részére az érdi 18893/4 hrsz-ú Szabadság téri ingatlanából. A határozat nyomán megkezdődött a telekalakítás, melynek során azonban egyértelművé vált, hogy összesen 1136 m2 terület átadása történne meg, melynek forgalmi értéke 12.700.000,- Ft. A Pest Megyei Rendőr Főkapitányság jelezte továbbá, hogy a döntés meghozatala során az ajándékozás teljesedésbe menéséhez a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben szükséges lenne a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 17. pontjára, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatalmazott közfeladatokra hivatkozni.

Mindezen okok miatt javasolom a Közgyűlésnek, hogy a korábbi határozat visszavonása mellett, hozza meg a fenti adatok birtokában az új döntését!

 

 

 

Érd, 2014. augusztus 18.

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

Előkészítette: Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalás: nincs

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egység: Vezető Jogtanácsos

A döntés továbbításáért felelős szervezeti egység: Vezető Jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatalmazott közfeladat ellátása, a közbiztonság fokozása érdekében térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ad az önkormányzat tulajdonát képező érdi 18893/4 hrsz-ú ingatlanból a határozat melléklete szerinti vázrajz alapján 1136 m2 nagyságú 12.700.000,- Ft forgalmi értékű területet.

 

A Közgyűlés a határozat mellékletét képező ajándékozási szerződés tartalmát elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást követően az ennek megfelelő tartalmú szerződést írja alá.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a fentiek szerinti döntésére tekintettel a 69/2014.(III.20.) számú határozatát visszavonja.

 

 

Határidő: telekalakítást követő 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.