Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Egészségügyi Intézmény 2013. évi beszámolója

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről

Tovább...

Tűzoltóság 2013. évi beszámolója

Beszámoló Érd Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről

Tovább...

Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolója

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2013. évben végzett tevékenységéről

Tovább...

Vagyonvédelmi szolgáltatás bővítése, Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosítása

Javaslat vagyonvédelmi szolgáltatás bővítésére, valamint ezzel összefüggésben az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervének módosítására

Tovább...

Gépjármű térítésmentes átadása az Érdi Rendőrkapitányság részére

Javaslat önkormányzati tulajdonú gépjármű térítésmentes átadására a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitányság részére

Tovább...

Szándéknyilatkozat a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggésben

Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában

Tovább...

Közfoglalkoztatási program önrészének biztosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közfoglalkoztatási programjának megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

Közbeszerzési Terv jóváhagyása - 2014.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására

Tovább...

Sport Kft részére nyújtott tagi kölcsön utólagos jóváhagyása

Javaslat az Érdi Sport Kft-vel megkötött tagi kölcsön szerződés jóváhagyására

Tovább...

Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítése

Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényének jóváhagyására

Tovább...

Indítható óvodai csoportok, maximális csoportlétszám túllépése 2014/15

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Tovább...

Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálása

Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Tovább...

Sas u. 2. szám alatti telephely albérleti szerződésének módosítása

Javaslat az Érd, Sas u. 2. szám alatti 17946/1 helyrajzi számú telephelyre megkötött albérleti szerződés módosítására

Tovább...

Érdi Rendőrkapitányság megépítéséhez terület térítésmentes átadása

Javaslat döntés meghozatalára az Érdi Rendőrkapitányság új épületének felépítése céljából térítésmentesen átadandó területről

Tovább...

Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználása

Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására

Tovább...

Együttműködési megállapodás az ÉTCS-vel és a Szoppant-Hat Konzorciummal

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel, és a Szippant-Hat Konzorciummal  

Tovább...

Csatornaépítéshez szükséges deponálóhelyek kijelöléséről szóló határozat módosítása, ingatlan vagyonkezelésbe adása

Javaslat a szennyvíz-csatorna építési munkálatokhoz szükséges deponáló helyek kijelöléséről szóló 273/2011. (VII.28) határozat módosítására és ezzel összefüggésben a összefüggésben a 0110/103 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe adására

Tovább...

ÉTV kft eszközök, víziközművek, beruházások átruházása

Javaslat döntés meghozatalára az ÉTV Kft. eszközei között nyilvántartott víziközműveknek, illetőleg víziközmű létrehozására irányuló beruházásoknak az ellátásért felelős Önkormányzatra ellenérték fejében történő átruházása tárgyában

Tovább...

Víziközmű eszközök bérleti díja (ÉTV kft.)

Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2014. évi bérleti díjának meghatározására

Tovább...

Díjakról, kitüntetésekről szóló rendelet módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...