Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. § (1) bekezdésben foglalt lehetőséggel élve, a 285/2007. (XI.22.) határozattal elfogadott Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció végrehajtása érdekében a város köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének, közlekedési rendjének javítása, valamint az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek érdekében évente megállapodást köt.

A rendőrség jobb technikai feltételeinek biztosítása érdekében az önkormányzat a 2014. évre elfogadott 2/2014. (II.6.) költségvetési rendeletében előirányzatot biztosított egy darab Dacia Duster gépjármű megvásárlásához, amit a rendőrség részére térítésmentesen kíván átadni.

Az Érd Önkormányzatán kívül Százhalombatta és Tárnok Önkormányzata is vásárolt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére ilyen típusú gépjárművet. A gépjármű vásárlás célja, hogy a térségben magasabb színvonalon történjen a közbiztonság folyamatos és zökkenőmentes ellátása.

A Dacia Duster Cool 1,6 16V 105LE 4x2 fehér színű gépjármű beszerzési értéke  3.220.000,-Ft volt, amit az önkormányzat Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitánysága részére ingyenesen (térítésmentesen) átad.

Fenti gépjármű térítésmentes átadására az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27.§-a alapján „Önkormányzati vagyon ingyenes átruházása, ingyenes használatba adása illetve ilyen vagyonon vagyoni értékű jog alapítása kizárólag a Közgyűlés minősített többséggel elfogadott döntésével történhet. A döntés kizárólag törvény által meghatározott esetben lehetséges.” kerül sor.

A nemzeti vagyonról 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bek. szerint „Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe”.

A rendőrség a rendelkezésére bocsátott gépjárművet a közbiztonság javítása érdekében egyértelműen közfeladat céljára fogja használni.

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el!

Érd, 2014. március 13.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetésben biztosítva

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete 27.§-a alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE típusú,  3.220.000,-Ft értékű gépjárművet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Érdi Rendőrkapitánysága részére térítésmentesen átadja.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá.

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2014. március 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.