Tisztelt Közgyűlés!

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie, mely dokumentum nyilvános.

A jogszabályi rendelkezéssel összhangban a Közgyűlés 50/2013. (II. 28.) számú határozatával jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat 2.1 pontja úgy rendelkezik, hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapján minden költségvetési év elején, lehetőleg az első közbeszerzési eljárást megelőzően, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési tervet a Jogi, és Pályázati Iroda a Közgazdasági Iroda vezetőjével együttműködve készíti el, és a Közgyűlés hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános adatnak minősül, legalább öt évig meg kell őrizni.

A fentiek alapján mellékleten jóváhagyásra előterjesztem az Önkormányzat  2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Érd, 2014. február 26.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Jogi és Pályázati Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Jogi és Pályázati Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja.

A 2014. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Közbeszerzési terv