Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §(2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartóhatározza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában két óvoda működik. Az egyes tagóvodákban működő csoportok számát az intézmények alapító okirata tartalmazza, de ettől függetlenül az adott nevelési év vonatkozásában a fenntartónak külön döntésben is meg kell azt határoznia.

A 2014/2015. nevelési év tekintetében a tavalyi évhez képest két intézmény esetén javasolok változtatást. A Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájában, folyamatban lévő beruházás eredményeképpen a befogadóképesség 7 csoportra bővül, ezért itt célszerű a 7 csoport indításának engedélyezése, illetve ezzel összefüggésben a Szivárvány Óvoda esetében 11. csoport indítása.

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a köznevelési törvény 4. melléklete határozza meg, mely alapján az óvodai csoport maximális létszáma 25 fő.

A köznevelési törvény 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.  

Az intézményvezetők, figyelembe véve az intézményekbe jelentkezők létszámát, valamint az intézmények befogadóképességét, megküldték a csoportlétszám meghatározására vonatkozó javaslatukat. Tekintettel arra, hogy több tagintézménynél az intézményvezetők a maximális csoportlétszám mellett sem tudták a felvételi kérelmek mindegyikét kedvezően elbírálni, a köznevelési törvény fenti rendelkezése alapján a nevelési év során is lesz lehetőségük a maximális létszám átlépésére.

A Meseház Tagóvoda csoportjainak elnevezése az új óvodaépület átadásával egyidejűleg történik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására!

Érd, 2014. március 7.

 

 

 Kéri Mihály

 

elnök

Előkészítette:

Humán Iroda

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda, intézményvezetők

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §(2) bekezdés d) pontja alapján a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:

Kincses Óvoda

6 csoport

Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda

2030 Érd, Fácán köz 3.

5 csoport

Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda

2030 Érd, Holló u. 3.

3 csoport

Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda

2030 Érd, Kutyavári út 10.

10 csoport

Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda

2030 Érd, Fő u. 12.

4 csoport

Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda

2030 Érd, Riminyáki út 17.

2 csoport

Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda

2030 Érd, Tállya u. 3.

3 csoport

Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda

2030 Érd, Felső u. 51.

4 csoport

Szivárvány Óvoda

11 csoport

Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda

2030 Érd, Erkel u.4

6 csoport

Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda

2030 Érd, Gyula u.35-37.

7 csoport

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvoda

2030 Érd, Tárnoki u. 58-62.

4 csoport

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda

2030 Érd, László tér 1.

8 csoport

Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014/2015. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszámot az alábbiak szerint engedélyezi:

Óvoda

Csoport

Létszám

Indok

Kincses Óvoda

 

 

 

Béke tér

Gyémánt csoport

27

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

Rubin csoport

27

 

Smaragd csoport

27

 

Zafír csoport

27

 

Topáz csoport

28

 

Ametiszt csoport

21

 

Összesen:

157

 

Fácán Tagóvoda

Zöldike csoport

27

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

Cinege csoport

27

 

Fecske csoport

27

 

Csalogány csoport

27

 

Pacsirta csoport

23

 

Összesen:

131

 

Harkály Tagóvoda

Sármány csoport

27

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

 

Tengelice csoport

27

 

Szalakóta csoport

27

 

Összesen:

81

 

Kutyavári Tagóvoda

Méhecske csoport

30

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

 

Mackó csoport

30

 

Süni csoport

30

 

Szarvas csoport

30

 

őzike csoport

30

 

Nyuszi csoport

30

 

Róka csoport

30

 

Csigabiga csoport

30

 

Mókus csoport

30

 

Bagoly csoport

27

 

Összesen:

297

 

Ófalusi Tagóvoda

Katica csoport

20

 

 

Süni csoport

20

 

 

Napsugár csoport

20

 

 

Maci csoport

20

 

 

Összesen:

80

 

Riminyáki Tagóvoda

Borostyán csoport

26

 

 

Gyöngy csoport

23

 

Összesen:

49

 

Tállya Tagóvoda

Ezüstróka csoport

22

 

 

Süni csoport

22

 

Méhecske csoport

22

 

Összesen:

66

 

Tündérkert Tagóvoda

Jázmin csoport

22

 

 

Pitypang   csoport

22

 

Tulipán csoport

22

 

Margaréta csoport

22

 

Összesen:

88

 

 

Szivárvány Óvoda

 

 

 

Hegesztő utca

Mókus csoport

28

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

 

 

Csigabiga csoport

30

 

Nyuszi csoport

28

 

Kisvakond csoport

28

 

Cica csoport

30

 

Süni csoport

28

 

Pillangó csoport

28

 

Katica csoport

28

 

Micimackó csoport

26

 

Méhecske csoport

28

 

őzike csoport

28

 

Összesen:

310

Kisfenyves Tagóvoda

Mókus csoport

28

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

Süni csoport

26

 

Nyuszi csoport

26

 

Maci csoport

26

 

Róka csoport

20

 

őzike csoport

20

 

Összesen:

146

 

Meseház Tagóvoda

……… csoport

30

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

.........  csoport

30

 

.........  csoport

30

 

.........  csoport

30

 

.........  csoport

30

 

.........  csoport

30

 

.........  csoport

30

 

Összesen:

210

 

Napsugár Tagóvoda

Pillangó csoport

22

 

 

Katica csoport

22

 

Csigabiga csoport

22

 

Süni csoport

22

 

Összesen:

88

 

Tusculanum Tagóvoda

Mókus csoport

26

A körzetben lakó gyermekek magas száma, illetve szakértői vélemény alapján

 

Csiga csoport

       26

 

Katica csoport

28

 

Pillangó csoport

28

 

Nyuszi csoport

28

 

Mackó csoport

28

 

Süni csoport

30

 

Méhecske csoport

30

 

Összesen:

224

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.