Tisztelt Közgyűlés!

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Főigazgató Főorvosa számba vette az intézmény működését befolyásoló tényezőket, és ennek eredményeként kapacitásbővítési, valamint teljesítményvolumen-korlát emelési kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkára részére.

Az intézmény vezetője kérelmét az alábbi indokolással támasztotta alá:

Az ellátott lakosság száma az elmúlt 20 év alatt ugrásszerűen megnőtt, ami jelenleg is folyamatos emelkedést mutat. Ez a népesség-nyilvántartó adatai szerint 57,9 %-os népességnövekedést jelent, a következő megoszlásban:

Év

Lakosságszám

1990

55881

2000

67364

2010

86274

2011

87059

2012

87556

2013

88223

 

Az intézmény az érdi lakosok mellett ellátja a környező települések lakosságát is, ami az ellátás színvonala és az intézmény jó megközelíthetősége miatt mára egy természetesen kialakult kistérségi egészségügyi központtá fejlődött.

2011-ben a KMOP 4.3.2. Európai Uniós pályázatnak köszönhetően az óraszámok az új szolgáltatások bevezetésével növekedtek, ami 200 szakorvosi és 180 nem szakorvosi órát jelentett. A pályázattal nem érintett szakmák tekintetében változás nem történt.

Az intézményben 8 diagnosztikus, 31 terápiás szakma és szubspecialitás működik. Évente 390.000 orvos beteg találkozás történik, az átlagos napi betegszám 1.500 körül van.

Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet 2003-ban végzett tanulmánya a Magyarország régióinak egészségügyi helyzetével foglalkozott, és ebben kitért a régiók szakorvosi óráinak megoszlására is. A tanulmány szerint 120.000 órás országos átlag mellett a legelmaradottabbnak számító Észak-magyarországi régióban a 100.000 lakosra jutó éves óraszám 96.000 volt, ezzel szemben Érd Megyei Jogú város és vonzáskörzetében ugyanez a mutatószám mindössze 79.206 volt!

A jelenleg hatályos törvényi szabályozás, a kapacitásbővítés és módosítás szabályait nehézkessé tette, a kapacitás tényleges szükségletekhez történő igazítása azonban a betegellátás érdekeit szem előtt tartva szükséges. A járóbeteg-szakellátás terén tehát indokolt, hogy az intézmény kapacitása, és ezzel együtt a teljesítményvolumen-korlátja bővítésre kerüljön az alábbi módon:

Kód

szám

Járóbeteg szakellátás

Jelenlegi óraszám

Igenyelt pluszkapacitás és TVK

 

A tevékenység megnevezése

Szak-orvo-si óra

Nem szakor-vosi óra

Szakor-

vosi óra

TVK

Nem szak-orv-osi óra

TVK

0100

Belgyógyászat

36

6

 

 

8

2 520 000

0101

Angiológia, phlebológia,

lymphológia

4

0

2

1600 000

 

 

0104

Gasztroenterológa

18

0

12

9000000

 

 

0123

Diabetelológia

12

0

18

2400000

 

 

0300

Általános traumatológia

6

0

6

2000000

 

 

4800

gyermeksebészet

3

0

3

1200000

 

 

G090

gyermekneurológia

3

0

3

ű0000

 

 

G070

gyermekszemészet

0

0

6

3300000

 

 

G040

gyermeknőgyógyászat

0

0

6

2500000

 

 

0800

általános bőr-és nemi beteg ellátás

53

0

18

10000000

 

 

1000

ortopédia

24

0

6

1250000

 

 

1100

urológia

27

0

9

2100000

 

 

1301

Dneto-alveoláris sebészet ( szájsebészet)

30

0

30

6500000

 

 

1302

fogszabályozás

30

0

30

3400000

 

 

1306

Fogászati rtg.

30

0

30

4800000

 

 

1801

Addiktológia

0

0

6

2600000

 

 

4000

Általános kardiológia

(szakorvossal)

35

0

10

3700000

 

 

5301

Ultrahang diagnosztika (carotis)

63

0

12

8000000

 

 

7100

Ált. pszichológia

0

15

0

0

30

9450000

7101

Klinikai szakpszichológia

0

30

0

0

15

4725000

 

összesen:

 

 

207

64850000

53

16695000

A fenti húsz szakma esetében 207 szakorvosi és 53 nem szakorvosi óraszám-bővítés elérése lenne a cél. A járóbeteg teljesítményvolumen-korlát terén ez 81.5 millió pont növekedését jelentené.

Teljesítményvolumen-korlát emelési igény jelentkezik az egynapos sebészeti osztály vonatkozásában is. Ezen ellátás 2011. óta működik, és évente mintegy 1600-1700 műtét elvégzésére kerül sor. A szakma és a betegek részéről azonban ennél több beavatkozási igény merült fel, melynek személyi tárgyi feltételei az egynapos sebészeti osztályon rendelkezésre állnak. Ahhoz azonban, hogy a kapacitás nőhessen, az egynapos sebészet teljesítményvolumen-korlátjának a jelenlegi 1033-ról évi 1800 súlyszámra történő növelése is szükséges.

A fenti indokok alapján kérem a Közgyűlést, hogy a határozati javaslat elfogadásával hagyja jóvá az intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényét!

Érd, 2014. március 4.

 

Segesdi János

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

jelenleg nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Humán Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás és teljesítményvolumen-korlát bővítési igényét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Kód

szám

Járóbeteg szakellátás

Jelenlegi óraszám

Igenyelt pluszkapacitás és TVK

A tevékenység megnevezése

Szak-orvo-si óra

Nem szakor-vosi óra

Szakor-

vosi óra

TVK

Nem szak-orv-osi óra

TVK

0100

Belgyógyászat

36

6

 

 

8

2 520 000

0101

Angiológia, phlebológia,

lymphológia

4

0

2

1600 000

 

 

0104

Gasztroenterológa

18

0

12

9000000

 

 

0123

Diabetelológia

12

0

18

2400000

 

 

0300

Általános traumatológia

6

0

6

2000000

 

 

4800

gyermeksebészet

3

0

3

1200000

 

 

G090

gyermekneurológia

3

0

3

ű0000

 

 

G070

gyermekszemészet

0

0

6

3300000

 

 

G040

gyermeknőgyógyászat

0

0

6

2500000

 

 

0800

általános bőr-és nemi beteg ellátás

53

0

18

10000000

 

 

1000

ortopédia

24

0

6

1250000

 

 

1100

urológia

27

0

9

2100000

 

 

1301

Dneto-alveoláris sebészet ( szájsebészet)

30

0

30

6500000

 

 

1302

fogszabályozás

30

0

30

3400000

 

 

1306

Fogászati rtg.

30

0

30

4800000

 

 

1801

Addiktológia

0

0

6

2600000

 

 

4000

Általános kardiológia

(szakorvossal)

35

0

10

3700000

 

 

5301

Ultrahang diagnosztika (carotis)

63

0

12

8000000

 

 

7100

Ált. pszichológia

0

15

0

0

30

9450000

7101

Klinikai szakpszichológia

0

30

0

0

15

4725000

 

összesen:

 

 

207

64850000

53

16695000

 

2. A Közgyűlés az egynapos sebészeti ellátás esetében támogatja, hogy a teljesítményvolumen-korlátot a jelenlegi 1033-ról évi 1800 súlyszámra növeljék.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.