Tisztelt Közgyűlés!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §(1) bekezdése alapján az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi különösenaz intézmény működésének szakmai, illetve költségvetési ellenőrzése.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézet irányításáról rendelkező II. fejezete szerint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése évente beszámolót kér az intézmény kinevezett vezetőjétől az intézményben folyó egészségügyi tevékenységről.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Főigazgató Főorvos által elkészített mellékelten csatolt részletes szakmai beszámolót fogadja el!

Érd, 2014. február 14.

 

dr. Veres Judit

 

elnök

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése szerinti fenntartói hatáskörében eljárva a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2013. évi szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2014. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Beszámoló   

Melléklet - bevételek

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet