Tisztelt Közgyűlés!

Sok éve húzódó probléma a város életében az Érdi Rendőrkapitányság minden követelménynek megfelelő helyszínen történő elhelyezése. A Kormány 1093/2014 (II.28.) számú kormányhatározatával döntött arról, hogy az új Érdi Rendőrkapitányság megépítésének előkészítésére 65.7 millió forintot különít el.

A határozat nyomán megkezdődtek a tárgyalások az érintett szervekkel és a választás az érdi 18893/4 hrsz-ú Szabadság téri ingatlanra esett, mely a jelenlegi Felső u. 4. szám alatti kapitányság épület telkével határos. Az elképzelések szerint az érdi 18893/4 hrsz-ú Szabadság téri ingatlanból mintegy 1280 m2 területre volna szükség, mely terület a jelenlegi ingatlan együtt szolgálna az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezésére. A terület térítésmentes átadásához szükséges telekalakítás végrehajtása, mely csak a HÉSZ módosítása után történhet meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést vitassa meg, és határozati javaslatot fogadja el!

Érd, 2014. március 10.

 

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Vezető Jogtanácsos

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

A döntés továbbításáért felelős:

Vezető Jogtanácsos

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezése céljából térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába ad az érdi 18893/4 hrsz-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajz alapján mintegy 1280 m2 területet.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a telekalakítást követően a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződést írja alá.

Határidő: telekalakítást követő 30 nap.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Telekalakítási vázlat