Érd Megyei Jogú Város

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

TELEFONKÖZPONT: (23) 522-300

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: (23) 522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

SÜRGőS ET: talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása

2014. ápr. 23.

Javaslat a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 85/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Városi Galéria szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása

2014. ápr. 22.

Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. 2013. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására  

Tovább...

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati Bizottság 2013. évi tevékenységéről

2014. ápr. 22.

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság 2013. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet 2013. évi tevékenységéről

2014. ápr. 22.

Beszámoló a Központi Ügyelet 2013. évi tevékenységéről

Tovább...

Intézmények 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítása (Szepes MK)

2014. ápr. 22.

Javaslat az önkormányzati intézmények 2014. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

Tovább...

Ellenőrzési jelentés az intézmények belső ellenőrzési tevékenységéről

2014. ápr. 22.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről

Tovább...

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

2014. ápr. 22.

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Tovább...

Közbeszerzési Terv módosítása

2014. ápr. 22.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosítására

Tovább...

Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadása 2014-2016.

2014. ápr. 22.

Javaslat a 2014-2016 évre szóló Ifjúsági Cselekvési Terv elfogadására

Tovább...

Pályázat benyújtása hajléktalan személyek ellátásának megszervezésére

2014. ápr. 22.

Javaslat pályázat benyújtására Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2014-15.” című, 2014-15 – KMR kódszámú pályázati kiírásra

Tovább...

Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosítása

2014. ápr. 22.

Javaslat a Szociális Gondozó Központ működésével összefüggő döntések meghozatalára

Tovább...

Nyári napközis tábor megrendezése

2014. ápr. 22.

Javaslat a 2014. évi nyári napközis tábor megrendezésére és szakmai programjának elfogadására

Tovább...

Megbízás adása óvodavezetői teendők ellátására (Kincses és Szivárvány Óvoda)

2014. ápr. 22.

Javaslat a Kincses Óvoda és a Szivárvány Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátására szóló megbízás adására

Tovább...

Fogorvosi ügyelet működtetéséhez előzetes döntés

2014. ápr. 22.

Javaslat a fogorvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára

Tovább...

Pályázat benyújtása műfüves pálya építésére

2014. ápr. 22.

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Programra benyújtott pályázat jóváhagyására

Tovább...

Pályázat benyújtása az első világháborús emlékmű renoválására

2014. ápr. 22.

Javaslat pályázat benyújtására „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” című KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázati kiírásra

Tovább...

Meseház Tagóvoda férőhelybővítése - beruházási célokmány módosítása

2014. ápr. 22.

Javaslat a Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány módosításáról szóló 206/2013. (VIII.26.) határozat módosítására

Tovább...

Titkár utca 24746 hrsz-ú szakaszának ingatlan-nyilvántartási rendezése

2014. ápr. 22.

Javaslat a Titkár utca 24746 helyrajzi számú szakaszának ingatlan-nyilvántartási rendezéséhez szükséges döntés meghozatalára

Tovább...

Érd MJV 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepció módosítása

2014. ápr. 22.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2011-2014. időszakra vonatkozó lakáskoncepciójáról szóló 52/2011. (II.24.) határozat módosítására

Tovább...

Igény benyújtása Fogoly u. 38. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására

2014. ápr. 22.

Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő Érd, Fogoly u. 38. sz. alatti, 18226 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására

Tovább...