Tisztelt Közgyűlés!

Az érdi 24746 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan - amint az az előterjesztéshez csatolt légifelvételen is látható -, a Titkár utca részeként használt területe a városnak, és az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett, beépítetlen terület.

A fenti téves nyilvántartási bejegyzést rendezni szükséges, ezért ezt az ingatlant forgalomképtelen, a közterület részét képező helyi közúttá kell átminősíteni, Titkár utca néven.

Kérem a határozati javaslat elfogadását!

Érd, 2014. április 17.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás:

Földhivatali eljárás díja: 6.600 Ft

A döntés végrehajtásáért felelős:

Főépítészi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Főépítészi Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24746 helyrajzi számú ingatlant forgalomképes, kivett, beépítetlen területből forgalomképtelen, a közterület részét képező helyi közúttá minősíti, Titkár utca néven.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet - légifelvétel - letöltés