Tisztelt Közgyűlés!

A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetési rendeletben 10.000.000 forintot különített el a város közigazgatási területén működő civil szervezetek támogatására.

A fenti keret felosztásáról a Közgyűlés a 85/2013. (III.28.) számú határozatában az alábbiak szerint döntött:

Természet és környezetvédelmi keret:   

1.000.000,- Ft,

Egészségügyi keret:                                

750.000,- Ft,

Szociális keret:                                        

750.000,- Ft,

Kulturális keret:                                      

4.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret:                            

3.000.000,- Ft,

Közrendvédelmi keret:                           

ű0.000,- Ft,

Összesen:                                                

10.000.000,- Ft.

A pályázó szervezetek nevét és a különböző keretekből elnyert támogatási összegeket a beszámoló mellékletében mutatjuk be tételesen.

A rendelet előírásai szerint minden nyertes pályázóval támogatási megállapodást kötöttünk. A rendeletben és a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a támogatási összeg felét minden pályázó a megállapodás aláírását követően megkapta, a második felét pedig az elszámolás benyújtása és annak bizottsági jóváhagyása után bocsátottuk rendelkezésükre.

A 10 000 000,- Ft-os keretből kifizetésre került 9.776.900,-Ft, a fennmaradó 75 000,-Ft tekintetében az elszámolás és bizottsági jóváhagyás folyamatban van.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a beszámolót!

Érd, 2014. május 13.

T. Mészáros András

 
Előkészítette: Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a városban működő civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót elfogadja.

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Beszámoló letöltése