Tisztelt Közgyűlés!

A II. világháborús emlékmű kialakításával, megvalósításával már többször foglalkozott a Közgyűlés, azonban a műalkotással kapcsolatos tervezési paraméterek az elmúlt időszakban többször megváltoztak.

Az óvodával szomszédos ingatlan megvásárlása lehetőséget teremtett az I. Világháborús emlékmű környezetének kiemelésére az óvodakertből. Az időközben elkészült környezet, és kertrendezési tervben a korábbi 30/2014. (II.05.) határozat értelmében olyan közpark alakult volna ki, melynek egyik fókusza az I. világháborús emlékmű, másik fókusza a II. világháborús emlékmű. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázaton nyertes Városi Ferenc ötvösművész februári közgyűlésen elfogadott dokumentációja alapján a kivitelezés az eredetileg a május 25-ei hősök napi megemlékezésre nem készíthető el. A művész a műalkotás elkészítését – más szakemberek bevonásával – csak egy későbbi, szeptemberi időpontra tudta volna vállalni.

Időközben kiírásra került az I. világháborús emlékművek felújítására, és környezetük rendezésére igénybe vehető pályázat. A pályázati részvételről a Közgyűlés az áprilisi ülésén döntött. Értesüléseink szerint a pályázatot időközben forráshiány miatt felfüggesztették.  

Az I. világháborús szobor felújítása műhelyben végezhető, és a parkosítással párhuzamosan a talapzat is felújítható.

Célszerű az emlékmű, és talapzat felújítása során az I. és II. világháborúban elesett katonák névsorát a talapzatra helyezett gránitlapokra felvésni, ezzel a hősök napjára az eredeti vállalást teljesítve átadni – a munkálatok bekerülési költsége ~ 5 millió Ft. A pályázati lehetőség újraindítása esetén az emlékmű környezetének terv szerinti teljes körű kialakítása válik lehetővé – pl. egyedi íves padok, egyéb utcabútorok telepítésével

A II. világháborús emlékműre az idei költségvetésben meghatározott bruttó 21 millió Ft összeg a következőképpen fedezi a meglévő emlékmű, és környezetének rendbetételét, közpark kialakítását (bruttó összegekben):

°      Előkészítési költségek – pl. tervezési díjak: ~ 1.6 millió Ft

°      A környezetrendezés, parkosítás költsége ÉKF részére átcsoportosítva: 14 millió Ft

°      Az emlékmű, és talapzat renoválása, hősök neveinek kőbe vésése: ~ 5 millió Ft

A tervezett II. világháborús emlékmű kivitelezésének elmaradása, helyette az I. világháborús emlékmű felújítása, és a II. világháborúban elesett érdi katonák neveit is tartalmazó emléktáblával történő kiegészítése az elesett hősökre való emlékezés méltó helyét jelöli ki. A környezetrendezés, közpark kialakítás formájában a költségvetésben elkülönített összeg továbbra is helyben kerülhet felhasználásra.  

Érd, 2014. április 30.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Főépítészi Csoport

Kötelezettségvállalás:

a 2014. évi költségvetésben biztosítva

A döntés végrehajtásáért felelős:

Főépítészi Csoport

A döntés továbbításáért felelős:

Főépítészi Csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetésben a II. világháborús emlékmű és környezetének kialakítására elkülönített, bruttó 21 millió Ft pénzügyi forrást az I. világháborús emlékmű felújítására, annak talapzatán az I., és II. világháborúban elesett érdi katonák névsorát tartalmazó emléktábla kialakítására, a környezet kertészeti rendezésére, közpark kialakítására fordítja.

A Közgyűlés a döntésével egyidejűleg az emlékmű kialakítására vonatkozó korábbi, 82/2013. (III.28.) és 30/2014. (II.05.) határozatait visszavonja.

Határidő: határozat közlésére azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.