Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÉrdKom Kft. törzstőkéjének 10%-os  tulajdonosa, míg a társaság törzstőkéjének 90 %-a az A.S.A. Magyarország Kft. tulajdonában van. Az ÉrdKom Kft.-vel 2002-ben megkötött hulladék közszolgáltatási szerződés 2013. március 31-én véglegesen megszűnt, helyette a kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. látja el a közszolgáltatást. A taggyűlés, az ilyen módon funkciótlanná vált társaság végelszámolásáról döntött. A végelszámolás kezdő időpontja 2014. április 1., a végelszámoló személye pedig a korábbi ügyvezető Gorincsek Gyula lett.

Kérem a T. Közgyűlést a fenti tájékoztató tudomásul vételére!

Érd, 2014. május 15.

 

T. Mészáros András

Előkészítette: Vezető Jogtanácsos