Tisztelt Közgyűlés!

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt ki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium valamint az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyére. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 18. volt.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdése értelmében:

„Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét – nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat, szakképző iskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre.”

A fentiek alapján a KLIK Érdi Tankerülete április 29-én átadta Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a határidőre beérkezett érvényes pályázatokat.

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola igazgatói álláshelyére egy pályázat (Rozgonyi János István), az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium igazgatói álláshelyére két pályázat (Pintérné Bernyó Piroska, Manolovitsné Erdőközi Orsolya), az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola igazgatói álláshelyére pedig egy pályázat (Patkóné Séra Ilona) érkezett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és véleményezze a beérkezett pályázatokat, valamint hozza meg a vezetői megbízásokat támogató döntését!

Érd, 2014. május 5.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Humán Iroda

Kötelezettségvállalás:

Költségvetés módosítása nem szükséges

A döntés továbbításáért felelős:

Humán Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Rozgonyi János István megbízását az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése I. helyen: …………………II. helyen: …………….. megbízását támogatja az  Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium (2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Patkóné Séra Ilona megbízását az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola (2030 Érd, Törökbálinti u. 1.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Határidő: a határozat továbbítására – 2014. május 26.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges