Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 6/2014. (I.30.) számú döntésével fogadta el azÉrdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét.

Az elfogadott üzleti terv alapján az önkormányzat a 2014. évi költségvetésben a televízió működtetésének általános kiadásaira 39 996 e Ft forrást biztosított. A társaság üzleti tervében szerepeltek továbbá a 2014. évi VI. Művésztelep megrendezésének kiadásai is 4.000 e Ft összegben.

Az idei évben ugyanakkor új tevékenységi körrel bővültek a társaság által ellátott feladatok, ugyanis februárban megkezdte működését Érdi FM 103.1 rádió, melynek 2014. évi működéséhez az eredeti üzleti tervben 30 997 e Ft forrás került biztosításra. A hatályos jogszabályok alapján a társaság által ellátott tevékenység egyébként önként vállalt feladat.

A rádió tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi feltételeket (ingatlan, műszaki gépek eszközök) az önkormányzat biztosította, de időközben a feladatok ellátásához további, előre nem látható kiadások finanszírozása vált szükségessé az alábbiak szerint:

Antenna átjátszó telepítése, mikrohullámú átjátszó telepítése, frekvencia engedélyeztetési eljárások díjai, a személyi állomány változásai, jogdíjak növekedése, NMHH monitoring rendszer telepítése, kezelése stb.

A fentiek alapján a rádió feladatainak gördülékeny és folyamatos biztosítása érdekében további 8 100 000 forint forrás biztosítása szükséges.

A jogszerű és biztonságos működés, valamint a feladatok megvalósítása érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés alapítói jogkörében eljárva fogadja el a társaság üzleti tervének módosítását és biztosítsa az önkormányzat költségvetésében a rádió műsorszolgáltatáshoz szükséges további 8 100 000 forint összegű forrást.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

Érd, 2014. május 08.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft, Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

2014. évi költségvetés terhére

A döntés végrehajtásáért felelős:

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft, Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2014. évi működéséhez szükséges 8.100,- eFt összegű többletforrást az általános tartalék terhére biztosítja.

Az Önkormányzat által a társaság részére 2014. évre biztosított forrás összege a módosítás hatására 83.093,- eFt-ra növekszik.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelő előirányzat-módosítást a költségvetési rendeleten vezesse át és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft., valamint az Önkormányzat között fennálló rádió műsorsugárzásról szóló szerződés módosítását aláírja.  

Határidő: határozat továbbítására- 2014. május 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Üzleti terv - szöveges - letöltés

Üzleti terv - táblázat - letöltés