Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 28-án közszolgáltatási szerződést kötött a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Érd város közigazgatási területén az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra.

A Szolgáltató a szerződés 1. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. január 1-jétől 2014. december 31-ig jogosult és kötelezett. A szerződés 3/c pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év március 31. napjáig beszámolót benyújtani az Önkormányzatnak, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolónak – a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett – tartalmaznia kell:

-         az indított járatok számát,

-         a hasznos kilométer-teljesítményt,

-         a férőhelykilométer-teljesítményt,

-         az utas számot és utaskilométer-teljesítményt,

-         a bevételekről készített kimutatást, a menetdíjbevételeket jegyfajtánként is részletezve,

-         az üzemeltetett autóbuszok típusát, életkorát, futásteljesítményét

-         a baleseti statisztikát,

-         a késett és kimaradt járatok számát,

-         az utas panaszokról készített tájékoztatót.

A Volánbusz Zrt. által elkészített 2013. évi beszámoló az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy hozza meg döntését a beszámoló elfogadása tekintetében!

Érd, 2014. május 5.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Városfejlesztési- és Városüzemeltetési Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési Részvénytársaság autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2013. évi beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: a határozat továbbítására: azonnal

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Beszámoló - letöltés