Tisztelt Közgyűlés!

A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 19. pontja alapján támogatást biztosít a helyi közösségi közlekedéssel rendelkező települési önkormányzatok részére.

A támogatás igénylésének feltétele az önkormányzat - közgyűlési határozattal alátámasztott - nyilatkozata az alábbiak tekintetében:

-         a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal szolgáltatóként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá,

-         a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,

-         pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2012. december 28-án kötött közszolgáltatási szerződést Érd Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a menetrend-szerinti helyi, közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére. Figyelemmel a közszolgáltatási szerződés 6. pontjára, a 2013. évben ellentételezés nélkül történt a szolgáltatás ellátása.

A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést a támogatás igényléséhez szükséges határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2014. május 5.

 

T. Mészáros András

 

Előkészítette:

Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás:

nincs

A döntés végrehajtásáért felelős:

Közgazdasági Iroda

A döntés továbbításáért felelős:

Közgazdasági Iroda

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított 2014. évi támogatásának igénylése érdekében az alábbi nyilatkozatot teszi:

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a területén üzemelő, helyi közforgalmú közlekedést 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig folyamatosan fenntartja;

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére saját forrásból a 2013. évben ellentételezést nem nyújtott a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés szerint;

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a szolgáltatóval (VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság) a közszolgáltatási szerződést.

Határidő: a határozat továbbítására – 2014. június 10.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet szerinti támogatási igény benyújtására, a kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére, és a kapott támogatás kifizetésének érdekében a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Határidő: támogatási döntést követően azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges