Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érdi TV alapító okiratának módosítása

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására

Tovább...

Területrész átadására vonatkoó előzetes megállapodás - Sóskút

Javaslat területrész átadásáról szóló előzetes megállapodás megkötésére

Tovább...

SÜRGÓS ET: Folyószámlahitel szerződés megkötéséhez szükséges döntéshozatal - Érd és Térsége Szennyvíz Társulás

SÜRGőS ELőTERJESZTÉS

Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötéséhez szükséges jelzálog fedezet biztosítására és az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás kötvényéhez kapcsolódó Keretmegállapodás módosításához szükséges hozzájárulás megadására

Tovább...

SÜRGőS ET: szándéknyilatkozat pályázat benyújtásához

SÜRGőS ELőTERJESZTÉS

Javaslat pályázat benyújtásához szükséges szándéknyilatkozatról

Tovább...

Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet módosítása - MÓDOSÍTÓ INDÍÍTVÁNY

 Módosító indítvány a „Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez 

Tovább...

Települési Értéktár Bizottság beszámolója, munka- és pénzügyi terve

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. I. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság 2014. évi II. félévre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Tovább...

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Tovább...

Földrajzi Múzeum konferencia - forrás biztosítása

Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum által szervezett Tudománytörténeti Konferencia megrendezéséhez szükséges forrás biztosítására

Tovább...

Érdi Református Egyházközség támogatása

Javaslat az Érdi Református Egyházközség támogatására

Tovább...

SZMSZ módosítása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tovább...

Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Kéményseprő közszolgáltatásról szóló rendeletek módosítása

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosítására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Megállapodás megkötése a LIDL Bt-vel

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal

Tovább...

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási megállapodás újrakötése

 Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás újrakötésére

Tovább...

Városfejlesztési Kft 2014. évi üzleti tervének módosítása

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2014. éves üzleti tervének módosítására

Tovább...

Városfejlesztési Kft Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztására

Tovább...

Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól, támogatásairól szóló rendelet módosítása

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Rendeletalkotási javaslat panelházak korszerűsítésének támogatására

Rendeletalkotási javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatásáról   

Tovább...

Tájékoztató a Közalapítványok megszűnéséről és törléséről

Tájékoztató az Érd Városáért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány, valamint a Város Nyugalmáért Közalapítvány megszűnéséről és nyilvántartásból történő törléséről

Tovább...