Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Megállapodás területrész átadásáról Sóskút Község Önkormányzatával

2018. okt. 10.

 Javaslat területrész átadásáról szóló megállapodás megkötésére Sóskút Község Önkormányzatával

Tovább...

Városi TV Kft üzleti tervének módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti tervének módosítására

Tovább...

Drogstratégia felülvizsgálata, cselekvési terv elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiájának felülvizsgálatára és a drogellenes stratégia 2014-2016. közötti cselekvési tervének elfogadására

Tovább...

HPV vírus elleni védoltási programmal kapcsolatos döntéshozatal

2018. okt. 10.

Javaslat Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás támogatására

Tovább...

Fogorvosi körzet megosztása, kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a 2. számú alapellátási fogorvosi körzet megosztásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Hozzájárulás praxisjog megújításához - házi gyermekorvosi és iskolaorvosi praxis

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére a házi gyermekorvosi és az iskolaorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Tulajdonosi hozzájárulás megadása székhely használatához

2018. okt. 10.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására érdi köznevelési intézmények működését támogató alapítványok részére székhely használatához

Tovább...

ÉTH Kft tulajdonosi döntéseinek meghozatala

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tulajdonosi döntéseinek meghozatalára

Tovább...

Városfejlesztési Kft felügyelőbizottsági tagjának megválasztása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására


Tovább...

Civil szervezetek támogatására vonatkozó rendeletek módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Tájékoztató a polgármesteri keret felhasználásáról

2018. okt. 10.

Tájékoztató a polgármesteri keret  2014. évi felhasználásáról, valamint a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról


Tovább...

Tájékoztató a 2014. költségvetés I. félévi teljesítéséről

2018. okt. 10.

Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tovább...

Beszélj Velem Alapítvány megállapodásra vonatkozó határozat visszavonása

2018. okt. 10.

Javaslat a Beszélj Velem Alapítvánnyal történő megállapodás megkötéséről szóló 178/2014. (VI. 26.) határozat visszavonására

 

Tovább...

Szolgáltatási szerződés megkötése Tök Község Önkormáyzatával

2018. okt. 10.

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tök Község Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Tovább...

Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

2018. okt. 10.

Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Tovább...

Tér kialakítása az ötöskörforgalomnál

2018. okt. 10.

Javaslat a Kossuth Lajos u. – Bethlen Gábor u. – Vörösmarty Mihály utcák keresztezésénél az „ötös körforgalomhoz” illeszkedő tér kialakítására

Tovább...

Építészeti Nívódíj Pályázat kiírása

2018. okt. 10.


Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására


Tovább...

Testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázat benyújtásának tudomásul vételére

Tovább...

Vagyonkezelési szerződés megkötése a KLIK-kel - Fő utca 42.

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd, Fő u. 42. szám alatti 24033 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelésbe adására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére


Tovább...

HÉSZ módosítás a városközpont részterületre vonatkozóan

2018. okt. 10.

 Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2010. (VII.20.) önkormányzati rendelet módosítására a városközpont részterülete vonatkozásában

Tovább...