Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának I. fordulós megtárgyalása az elkülönített hulladékgyűjtés egész városra kiterjedő bevezetésével összefüggésben

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításának I. fordulós megtárgyalására az elkülönített hulladékgyűjtés egész városra kiterjedő bevezetésével összefüggésben

 


Tovább...

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletek módosítására

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Felterjesztési jog gyakorlása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása érdekében

Javaslat felterjesztési jog gyakorlására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása érdekében

Tovább...

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosítására

 

Tovább...

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Kós Károly Szakképző Iskola pályázati kiírás nélküli intézményvezetői megbízás véleményezése

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Kós Károly Szakképző Iskola pályázati kiírás nélküli intézményvezetői megbízás véleményezésére

Tovább...

Személyes gondoskodásról, étkezési normáról szóló rendelet módosítása

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Központi Ügyelet 2013. évi tevékenységéről

Tovább...

Igazgatási szünet elrendelése

Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Tovább...

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Tovább...

Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Javaslat önkormányzati halottá nyilvánításra

Tovább...

Érdi Sport Kft felügyelő bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítása

Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjai megbízatásának meghosszabbítására

Tovább...

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében szereplő önkormányzati forrás átcsoportosítása

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására

Tovább...

Református Egyházközösségi támogatási szerződés módosítása

Javaslat az Érdi Református Egyházközség támogatásáról szóló 172/2014. (VI.26.) határozattal elfogadott támogatási szerződés módosítására

Tovább...

Fő utca 42. alatti ingatlan vagyonkezelésbe adása a KLIK részére

Javaslat az Érd, Fő u. 42. szám alatti 24033 helyrajzi számú ingatlan vagyonkezelésbe adására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére

Tovább...

Egyezség megkötése a Hinterland Zrt-vel

Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére a Hinterland Zrt-vel

Tovább...

Az 5. számú fogorvosi körzet működésével kapcsolatos döntések meghozatala

Javaslat az 5. számú fogorvosi körzet működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

A 4. számú fogorvosi körzet működésével kapcsolatos döntések meghozatala

Javaslat a 4. számú fogorvosi körzet működésével kapcsolatos döntések meghozatalára 

Tovább...

Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a közterületek használatáról 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

SZMSZ újraalkotása

Javaslat az önkormányzat Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet énekújraalkotására

Tovább...