Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

SÜRGőS ET: területátadásra vonatkozó korábbi határozat megerősítése

2018. okt. 10.

Javaslat területátadással kapcsolatos 187/1991. (XII.19.) határozat megerősítésére

 
Tovább...

Értéktár Bizottság beszámolója, jövő évi munka- és pénzügyi terve

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2014. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság 2015. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására


Tovább...

2015. évi belső ellenőrzési tervek jóváhagyása

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására 


Tovább...

2015. évi munkaterv elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évi munkatervének elfogadására és a 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására


Tovább...

Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek megállapítása

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2015. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

 
Tovább...

Hivatali dolgozók béren kívüli juttatásai keretösszegének megállapítása

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2015. évi keretösszegének megállapítására


Tovább...

Közétkeztetési vállalkozási szerződés módosítása - Kós Károly Szakképző

2018. okt. 10.

Javaslat a Kós Károly Szakképző Iskola közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződés módosítására 


Tovább...

Közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatala

2018. okt. 10.

Javaslat a 2014. december 1-jén kezdődő közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára


Tovább...

Helyi személyszállításra kiírt pályázat elbírálása

2018. okt. 10.

Javaslat „autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására

Tovább...

ÉTCS Kft felügyelő bizottsági tag megválasztása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

 

Tovább...

Önkormányzati tulajdonú gazdasági tárgsaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásáraTovább...

Könyvvizsgáló személyének változása az ÉTH Kft-nél

2018. okt. 10.

Javaslat a könyvvizsgáló személyében bekövetkező változás létesítő okiratokban történő átvezetésére


Tovább...

Tagi kölcsön nyújtása az ÉTH Kft-nek

2018. okt. 10.

Javaslat az ÉTH-nak nyújtandó tagi kölcsön összegének meghatározására


Tovább...

Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés felmondása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés felmondására

 
Tovább...

Intézményi alapító okiratok módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 


Tovább...

Bizottsági szervezetről szóló határozat módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 249/2014. (X.23.) határozat módosítására 


Tovább...

Folyószámlahitel szerződés megkötése

2018. okt. 10.

Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére


Tovább...

Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek meghatározása

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek, valamint az önkormányzat költségvetéséből közvetlenül finanszírozott álláshelyek meghatározására 


 
Tovább...

TSZT és HÉSZ módosítás véleményezésének lezárása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására 


Tovább...

Bizottságok megnevezésének változásával érintett rendeletek módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat önkormányzati bizottságok megnevezésének megváltozásával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására


Tovább...