Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Forrás átadása alapítványok részére

2018. okt. 10.

Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

 

Tovább...

Szolgalmi jog alapítása (18987 és 18988 hrsz)

2018. okt. 10.

Javaslat az érdi 18987 helyrajzi számú és a 18988 helyrajzi számú ingatlanok részére vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítására

Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Tovább...

Érdi oktatási intézmények átszervezésének véleményezése

2018. okt. 10.

Javaslat egyes érdi általános és középiskolák, valamint az alapfokú művészeti iskola átszervezésének véleményezésére

 
Tovább...

Pályázat benyújtása helyi klímastratégia kidolgozására (KEHOP-1.2.1)

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat benyújtására a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra

Tovább...

Megállapodás megkötése a Napra Forgó Kht-val

2018. okt. 10.

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében 

 
Tovább...

Polgármester szabadság-ütemezése

2018. okt. 10.

Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Tovább...

Tájékoztató a térfigyelő rendszer korszerűsétéséről

2018. okt. 10.

Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

 
Tovább...

SÜRGőS ET: Tolmács utca építésére vonatkozó döntés

2018. okt. 10.

Javaslat a Tolmács utca - Velencei út II. szakaszának (Jegyző utca - 7-es főút között) útépítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Hozájárulás a Tompa M. u. 1. alatti ingatlan átalakításához

2018. okt. 10.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására az Érd, Tompa M. u. 1. szám alatti ingatlan átalakítási munkáinak elvégzéshez

Tovább...

Településrendezési eszközök módosításának megindításáról szóló döntés kiegészítése

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város hatályos településrendezési eszközei módosításának megindításáról szóló településfejlesztési döntések módosítására, kiegészítésére

Tovább...

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a közétkeztetésről szóló rendelet módosításae

2018. okt. 10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Közalkalmazottak juttatásaira vonatkozó rendeletek módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló egyes önkormányzati rendeletek módosítására 


 

Tovább...

Beszámoló a közbiztonság 2017. évi helyzetéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2017. év tekintetében

 
Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási  Bizottság 2017. évi tevékenységéről

 
Tovább...

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati Bizottság 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Közrendvédelmi Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2018. okt. 10.

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

 
Tovább...

Beszámoló az Érdi Galéria 2017. évi működtetéséről

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2017. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására 

 
Tovább...