Tisztelt Közgyűlés! 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A hivatkozott jogszabály előírta, hogy: 

11. §(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3) Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli.”

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 2017. évi vezetői nyilatkozatokat fogadja el! 

Érd, 2018. május 25.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek belső kontrollrendszerének működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozatait – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. 

A határozat mellékletei: 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszer működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozat;
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozat;
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső kontrollrendszer működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozat;
  4. Intézményi Gondnokság belső kontrollrendszer működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozat;
  5. Szociális Gondozó Központ belső kontrollrendszer működéséről tett 2017. évi vezetői nyilatkozat. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges