Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a közétkeztetésről szóló rendelet módosításae

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

Tovább...

Pályázat a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői álláshelyére

Javaslat pályázat kiírására a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Rendeletalkotási javaslat térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

Tovább...

Közösségi együttélés szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

SZMSZ módosítása, Hivatal létszámának meghatározása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal létszámának meghatározására

Tovább...

2018. évi költségvetés módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Partnerségi egyeztetés lezárása

Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a kiemelt területeket érintő, tárgyalásos eljárásban történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában

Tovább...

Útfejlesztési Koncepció alapján a soron következő feladatok ütemezése

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére

Tovább...

Bem téri Tagóvoda beruházási célokmányának elfogadása

Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosítására, valamint beruházási célokmány elfogadására

Tovább...

Önkormányzati ingatlanok értékesítése (Elvira és Erika utcákban)

Javaslat a 22303/1 természetben az Érd, Elvira utcában található, valamint a  22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

Tovább...

7031 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése

Javaslat az érdi 7031 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 101 m2 területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére

Tovább...

Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra

Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

Tovább...

Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálása

Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

 
Tovább...

2018. évi közfoglalkoztatási program megvalósítása

Javaslat a 2018. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

Megállapodás megkötése a Szülők Fóruma Egyesülettel

Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel

Tovább...

Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatása

Javaslat a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatására

Tovább...

Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2017. évi tevékenységéről

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Pénzeszköz átadásáról szóló 155/2017. (V.26.) határozat módosítása

Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásról szóló határozat módosítására


Tovább...