Tisztelt Közgyűlés!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Ennek keretében az önkormányzat minimum havi 1.000,- Ft támogatást nyújthat, melyet a megyei önkormányzat kiegészíthet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a települési önkormányzati támogatással megegyező mértékben kiegészít. 

A pályázat kiírására a települési önkormányzat jogosult, melynek feltétele a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás. 

Felhívom a T. Közgyűlés figyelmét, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) rendelettel létrehozott Tehetséggondozó, valamint Esélyteremtő Ösztöndíjra csak az alap- és középfokú tanulmányokat folytató diákok jogosultak, azaz a felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok kizárólag Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhetnek. Erre tekintettel azt javaslom, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos önkormányzati önrészt a Közgyűlés a 2018. évi keretösszeggel megegyezően 10 millió forintban állapítsa meg a 2019. évi pályázati forduló során. 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából minden év szeptemberében hirdeti meg pályázati felhívását, az önkormányzatok csatlakozási határideje pedig októberre tehető. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozást! 

Érd, 2018. június 15.

 

 

 

elnök

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. 

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2019. évi költségvetésében biztosít. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2019. költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. 

Határidő: 2018. október 30. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.