Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Központi Ügyelet 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

 Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

2. fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó döntéshozatal

2018. okt. 10.

Javaslat a 2. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 
Tovább...

7. fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó döntéshozatal

2018. okt. 10.

Javaslat a 7. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartama

2018. okt. 10.

Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

 
Tovább...

Nyári Napközis Tábor 2018. évi megrendezése

2018. okt. 10.

Javaslat a 2018. évi nyári napközis tábor megrendezésére

Tovább...

Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Köznevelési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2017. évi tevékenységéről

Tovább...

Gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

2018. okt. 10.

Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 20/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére


Tovább...

Felső u. 6. alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

2018. okt. 10.

Javaslat a Felső u. 6 szám alatti állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Tovább...

Ilona u. 2/a alatti ingatlan megvásárlása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépítetlen ingatlan megvásárlására

Tovább...

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre

2018. okt. 10.

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Tovább...

Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Sport Kft. felügyelő bizottság tagjának megválasztására

Tovább...

Póttag delegálása döntés-előkészítő bizottságba

2018. okt. 10.

Javaslat a döntés-előkészítő bizottságba történő póttag delegálására

 
Tovább...

Eurovelo kerékpárút érdi szakaszának nyomvonal választása

2018. okt. 10.

Javaslat az Eurovelo kerékpárút érdi szakaszának nyomvonal választására

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez

2018. okt. 10.

Javaslat beruházási célokmány elfogadására a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása a Velencei úti szabadidőközpont megvalósításához

2018. okt. 10.

Javaslat a Velencei úton tervezett szabadidőközpont- és szállásfejlesztési projekt megvalósításához szükséges célokmány elfogadására


Tovább...

A polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyása

2018. okt. 10.

Javaslat a polgármester 2018. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására 

Tovább...