Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására irányuló pályázati eljárás eredményének megállapítására

2018. nov. 15.

Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására irányuló pályázati eljárás eredményének megállapítására

Tovább...

Vagyon rendelet módosítása

2018. nov. 15.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet módosítására

Tovább...

A TündérPakk Alapítvány támogatása

2018. nov. 15.

Javaslat a TündérPakk Alapítvány támogatására

Tovább...

Lakás rendelet módosítására

2018. nov. 15.

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) rendelet módosítására

Tovább...

A Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére

2018. nov. 15.

Javaslat a Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére

Tovább...

Egy havi képviselői tiszteletdíj 50%-kal történő csökkentésére

2018. nov. 15.

Javaslat egy havi képviselői tiszteletdíj 50%-kal történő csökkentésére

Tovább...

A Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárásában a véleményezési szakasz lezárására

2018. nov. 15.

Javaslat a Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárásában a véleményezési szakasz lezárására

Tovább...

Az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

2018. nov. 15.

Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

Tovább...

A Szociális Gondozó Központ létszámnövelésére

2018. nov. 15.

Javaslat a Szociális Gondozó Központ létszámnövelésére

Tovább...

Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírása

2018. nov. 15.

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Tovább...

Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás pályázat kiírás

2018. nov. 15.

Javaslat pályázat kiírására az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Tovább...

A 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2018. nov. 15.

Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. nov. 15.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Tovább...

Felülvizsgált Környezetvédelmi Program jóváhagyása

2018. nov. 15.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programjának jóváhagyására

Tovább...

A 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések

2018. nov. 15.

Javaslat a 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

A 2. számú iskolafogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések

2018. nov. 15.

Javaslat a 2. számú iskolafogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...