Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján került sor Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozására, melyet a Közgyűlés 149/2008. (V.29.) határozatával fogadott el, és a 374/2011.(X.20.) határozatával vizsgált felül.

 

A környezeti fenntarthatósági vállalások körében a program felülvizsgálatára és annak dokumentálására az önkormányzat több nyertes pályázatában is kötelezettséget vállalt, illetve a korábban elfogadott dokumentumban szereplő célértékek teljesülésének ellenőrzése is indokolttá tette a program felülvizsgálatát. A tanulmányt annak 1.2.2 pontja szerint kétévente felül kell majd vizsgálni.

 

A dokumentum felülvizsgálata az Europatender Consulting Kft. bevonásával készült el.

 

A felülvizsgált környezetvédelmi program tervezete a Kvtv. 48/F. § (1) és (3) bekezdésével összhangban az illetékes államigazgatási szerveknek és Pest Megyei Önkormányzatának is megküldésre került véleményezésre. A beérkezett vélemények a program felülvizsgálata során beépítésre kerültek.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megtárgyalása után fogadja el a felülvizsgált Környezetvédelmi Programot!

 

Érd, 2018. október 12.

T. Mészáros András

 

 

 


 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város 2018-2020 közötti időszakra szóló felülvizsgált Környezetvédelmi Programját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

 

Határidő: a döntés továbbítására – 2018. november 15.

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 Környezetvédelmi program felülvizsgált