Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érd és Térsége Közmű Társulással között pénzeszköz átadási megállapodások módosítására

2018. dec. 19.

Javaslat az Érd és Térsége Közmű Társulással között pénzeszköz átadási megállapodások módosítására

Tovább...

Érd MJV 2018. évi költségvetés módosítása

2018. dec. 19.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

HÉSZ módosítás

2018. dec. 19.

Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet kiemelt fejlesztési területeket érintő módosítására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. dec. 19.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2018. dec. 19.

Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

 

 
Tovább...

Belső ellenőrzési tervek módosítása

2018. dec. 19.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

Tovább...

Temetői díjak felülvizsgálata

2018. dec. 19.

Javaslat az Érd, Ercsi úti köztemetőben alkalmazott temetői díjak felülvizsgálatára

Tovább...

Ilona u. 2/a alatti ingatlan megvásárlás módosítás

2018. dec. 19.

Javaslat az Érd, Ilona u. 2/a. szám alatti, 22961/1 hrsz-ú beépített ingatlan megvásárlásáról szóló 78/2018. (IV.26.) és 79/2018. (IV.26.) határozatok módosítására

Tovább...

Érdi konzultáció - Batthyány program 2019-2028

2018. dec. 19.

Tájékoztató az „ÉRDI KONZULTÁCIÓ – BATTHYÁNY PROGRAM 2019–2028” eredményéről és a kapcsolódó helyi közvélemény-kutatásról

Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

2018. dec. 19.

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Tovább...

Folyószámlahitel

2018. dec. 19.

Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Tovább...

Etikai kódex

2018. dec. 19.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala etikai kódexének elfogadására

Tovább...

Az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítésére, új kamerák tervezett telepítési helyeinek kijelölése

2018. dec. 19.

Javaslat az új városi térfigyelő kamerarendszer bővítésére, új kamerák
tervezett telepítési helyeinek kijelölésére és a beruházási célokmány elfogadására

 

 

Tovább...

Az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

2018. dec. 19.

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Tovább...

Az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2017/2018. tanévben végzett munkájáról

2018. dec. 19.

Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2017/2018. tanévben végzett munkájáról

Tovább...

2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén

2018. dec. 19.

Javaslat 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitvatartása miatt forrás biztosítása jogcímén

Tovább...

Szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés

2018. dec. 19.

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

 

Tovább...

A 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2018. dec. 19.

Javaslat a 20. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Mentőtiszti szolgáltatás működtetés

2018. dec. 19.

Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására, új pályázat kiírására

2018. dec. 19.

Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátására kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására, új pályázat kiírására

Tovább...